Basisopleiding Groenbeheer

Techniek van aanleg

Basisopleiding
Weinig of geen ervaring vereist
module 2

Hoe beter de aanleg, hoe eenvoudiger het onderhoud 

• Voorbereidende werken | grondbewerkingen, transport en opslaan van planten | uitzettechnieken, plantdichtheden 
• Aanplantingen | uitvoeren van plantwerken | tijdstip van aanplanten 
• Afwerking | afwerken van een groenelement | uitvoeren eerste onderhoudsbeurten 

Het voorbereiden en uitvoeren van aanlegwerken houdt meer in dan men zou denken. Afhankelijk van de situatie moet in de praktijk een keuze gemaakt worden tussen verschillende technieken en methodes. We bespreken ook de voor- en nadelen van je keuze. 

Voorbereidende werken 
Je leert een eenvoudige werf op te volgen: plangegevens uitzetten, bestaande beplanting beschermen of rooien, grondbewerkingen te realiseren zonder structuurbederf te veroorzaken en een terrein plantklaar leggen. Ook het transport, het tijdelijk opslaan (b.v. opkuilen) van planten evenals het toepassen van verschillende beplantingsschema’s komen aan bod. Het werken met diverse plantdichtheden en de gevolgen hiervan worden uitvoerig besproken. 

Aanplantingen 
Je leert : 
• aan de hand van praktijkvoorbeelden verschillende technieken voor het aanplanten van hout- en kruidachtigen (heesters, vaste planten, grassen en bloembollen) in verschillende handelsvormen (container, kluit of blote wortel) 
• het planttijdstip bepalen, want de handelsvorm bepaalt het planttijdstip en de plantmethode 
• de kwaliteit van een plant keuren op een eenvoudige manier 
• hoe je bij de aanleg al rekening kunt houden met het onderhoud, bijv. door het voorzien van werkgangen 
• werken met geschikte werktuigen. Het juiste materiaal voor het juiste werk bevordert de gezondheid en de veiligheid op de werkplek en verhoogt de efficiëntie. Ook het onderhoud van de werktuigen en het werken met motoraangedreven toestellen kan rudimentair aan bod komen. 

Er wordt zoveel mogelijk gedemonstreerd en ingeoefend. Het didactisch materiaal bestaat zoveel mogelijk uit echt materiaal. 

Afwerking 
Je leert 
• een groenelement afwerken 
• hoe de eerste onderhoudsbeurten verlopen want die verschillen van het latere gewone onderhoud

KORTING 
-10% bij 3 cursisten | -15% bij 6 cursisten

Doelgroep : Uitvoerend personeel, groenarbeiders met weinig of zonder ervaringWaar : Op eigen dienst | Gemeente in de buurtProgramma : De cursusinhoud wordt samen met U en de lesgever overlopen en eventueel aangepast aan de plaatselijke behoeften van de gemeente.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors