Basisopleiding Groenbeheer

Groenonderhoud

Basisopleiding
Weinig of geen ervaring vereist
module 3

Van onderhouden tot houden van

• Pesticidenreductieplan | Wat, waarom en hoe? Gevolgen voor het onderhoud 
• Bepalen van conditie en eindbeeld van een beplanting 
• GPS van het snoeien 
• Bepalen van snoeitijdstip, -methode, -materiaal en vorm 
• Andere onderhoudswerken (op maat van de deelnemers) 

Het duurzaam onderhouden van groen vraagt kennis (over technieken, materiaal, groei, …) en vereist inzicht (logisch redeneren). 

Beheer van (on-)kruiden 
Van algemeen voorkomende groenobjecten, zoals kruidachtige en houtachtige beplantingen, wordt aangetoond hoe ze op een traditionele of op een natuurvriendelijke wijze kunnen onderhouden worden. Het pesticidenreductieplan smeekt om nieuwe beheermethoden, dus we spreken niet meer over onkruidbestrijding, maar over onkruidbeheer en/of –preventie. 

Conditie versus eindbeeld 
Het beheren van een beplanting is het evenwicht vinden tussen enerzijds de planten in een goede conditie houden en anderzijds het werken naar het gewenste eindbeeld. 

GPS 
Dankzij onze GPS (Gebruik, Plaats en Sierwaarde) van het snoeien kan je op een snelle en eenvoudige manier een situatie inschatten naar de functie, de plaats en de kenmerken van een beplanting. 

Resultaat 
Om een goed resultaat te bekomen en daarbij gemakkelijk te kunnen werken, leer je om: 
• een verantwoorde keuze maken van snoeimethode, -materiaal en –tijdstip 
• de gevolgen van je keuzes in te schatten voor de komende jaren. Van elke keuze worden de voor- en nadelen bekeken. 

Aan de hand van praktijkoefeningen leer je de verschillende snoeimethodes. Het werken met allerlei snoeimateriaal, van snoeischaar tot motorheggeschaar, komt ruimschoots aan bod. Er wordt zoveel mogelijk gedemonstreerd en ingeoefend. 

Andere 
Al naar gelang de situatie en/of op vraag van de cursisten worden er thema’s toegevoegd zoals: 
• het onderhoud van vaste planten, grassen en/of bloembollen 
• het verwerken van snoeiafval, mulching in beplantingszones 
• gazononderhoud 
• …

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors