Wie is wie?

Filiep Bouckenooghe

Filiep Bouckenooghe

Directeur

Filiep Is directeur van de VVOG sinds 1/7/2019. Hij is boekhouder van opleiding en heeft heel wat bestuurders- en beleidservaringen.

Filiep staat in voor:

 • Algemene leiding
 • Algemene representatie /aanwezig namens VVOG
 • Personeelsadministratie
 • Ledenwerving
 • Beleidsvoorbereiding algemeen, contacten met (onder)voorzitter(s)
 • AV /inhoud voorbereiden
 • Bestuursorgaan /agenda voorbereiden, vergadering, opvolging
 • Financieel Comité /agenda, budget, financiële evaluatie
 • Financiën /budget
 • Sociale media
 • Groencontact / hoofd- & eindredactie, redactienetwerk, redactie artikels, contacten met auteurs&adverteerders, reportages
 • Studiedagen /-uitstappen, jaarplanning
Doreen Leuntjens

Doreen Leuntjens

Doreen is verantwoordelijk voor de administratie. Zij werkt voor de VVOG sinds 1990 en is hét aanspreekpunt op het secretariaat. Doreen werkt part-time (40%).

Doreen staat in voor:

 • Secretariaat /allerlei administratie, briefwisseling, mailings
 • Ledenadministratie /contacten, facturatie,
 • VVOG-producten /administratie, facturatie, coördinatie
Dirk Neirynck

Dirk Neirynck

Dirk is adminstratief en technisch ondersteuner. Hij is in dienst bij de VVOG sinds 1986. Dirk werkt part-time (80%).

Dirk staat in voor:

 • Boekhouding /betalingen
 • ICT/ Computer-assistance,
 • Website /up-to-date houden, redactie, ..
 • e-Nieuwsbrief /redactie, layout, mailing
 • Lay-out
 • Groencontact /advertentieplanning
 • Huurcontract
Peter Vandyck

Peter Vandyck

Peter is landschapsarchitect (Anderlecht, 1994) en onze vaste lesgever. Als dusdanig is hij ook nauw betrokken bij de uitwerking van het VVOG-cursusprogramma. Hij werkt voornamelijk vanuit zijn thuisbasis in Hasselt. Peter werkt sinds 2007 voor de VVOG op halftijdse basis (50%).

Peter staat in voor:

 • Vorming & opleiding
 • Cursussen /uitwerken, cursussen geven,
 • Redactie publicaties (bepaalde zakboekjes, …)
 • Technische adviezen

Regio’s: Oost-Brabant, Kempen, Limburg

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.