Webinar 'Circulariteit in openbaar groen'

Op donderdag 26/01/2023 vond het webinar ‘Circulariteit in het openbaar groen’ plaats.

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor het begrip circulariteit, waarbij zich de onderstaande vragen stellen:

  • Wat is circulariteit en hoe kan je dit toepassen binnen het openbaar groen?
  • Hoe kan je circulariteit gebruiken om kostenbesparend te werken?
  • Welke concrete acties kan je ondernemen om aan circulair groenbeheer te doen?

Daarom organiseerden we dit webinar. Collega Vito Leyssens deed een uiteenzetting over de technische kant van circulariteit in het groenbeheer.

Dit werd gevolgd door een praktische uiteenzetting door Andres Demey (Stad Gent) over circulariteit in de praktijk.

We sloten af met een Q&A.

De beide presentaties kan je als pdf-bestand hieronder downloaden.

- Circulariteit in het groenbeheer - Vito Leyssens
- Circulariteit in de praktijk - Andreas Demey (Stad Gent)

Je kan het volledige webinar hieronder bekijken.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors