Vorming

De VVOG organiseert verschillende soorten vormingsactiviteiten, die in principe ook openstaan voor niet-leden. De leden kunnen bij deelname aan betalende activiteiten genieten van aanzienlijke kortingen (50%).
De dienst vorming is ook bereikbaar op E-mailadres vorming@vvog.info

Cursussen

Allereerst zijn er de talrijke cursussen die georganiseerd worden voor het werkliedenpersoneel van de groendiensten.

Voor de uitbouw van een degelijk groenbeleid is permanente vorming onontbeerlijk. Ook in de groensector.

Vormingsdagen

Studiedagen en -uitstappen zijn ideale gelegenheden om de vakkennis te verruimen en om nieuwe en verrijkende contacten te leggen met collega's en sprekers.

De VVOG organiseert geregeld vormingsdagen die zich voornamelijk richten naar het kaderpersoneel van de gemeentelijke groendiensten. Telkens wordt één onderwerp of thema op een bijzondere wijze belicht.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors