Algemene vergadering VVOG

De jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering van de VVOG vond plaats op donderdag 2 juni 2022 om 10.00 uur te Torhout.

Wegens de wijziging van de statuten van de VVOG moest er volgens art. 25 van de toenmalige statuten een aanwezigheid zijn van 2/3 van de leden. Aangezien deze aanwezigheid niet kon worden bereikt werd er een tweede digitale algemene ledenvergadering belegd op 23 juni 2022.

Op deze tweede algemene ledenvergadering werden de nieuwe statuten unaniem aangenomen. U vindt deze statuten via de knop hieronder.

Het jaarverslag 2021 kan u ook via een onderstaande knop terugvinden.

Als u vragen hebt omtrent deze beide algemene Vergaderingen of de werking van de VVOG kan u steeds contact opnemen met ons secretariaat.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors