Laatste nieuws


Bij de VVOG zijn we sterk begaan met een adequate ondersteuning van onze leden gemeentebesturen bij de uitbouw van het openbaar groen.  Alle informatie, ervaring en vorming die ons relevant lijkt delen we dan ook graag met jullie.

CentrumStedenOverleg VVOG

19 oktober 2022

Op het centrumstedenoverleg van de VVOG dat te Leuven plaats vond kwamen klimaatadaptatie, bodemanalyse, bodem en bomen, groene data, draagvlak,… aan bod.

 

De VVOG feliciteert het Gouden Diksmuide!

26 september 2022

De VVOG feliciteert Diksmuide met hun gouden medaille in de Europese wedstrijd ‘Entente Florale Europe’!

Brochure 'Groen, vol van water - Technische gids voor efficiënt waterbeheer in groenzones'

4 juli 2022

In het kader van het PDPO-project ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’ werd de