Activiteit

Vorming 'Nieuwe medewerkers openbaar groen'


  • Hebben jullie een nieuwe collega in de groendienst?
  • Is er onlangs een nieuwe collega gestart in de milieu-, klimaat- of dienst water met een grote affiniteit met openbaar groen?
  • Iemand doorgegroeid naar een verantwoordelijke functie of projectmanager binnen openbaar groen? 

Dan hebben we iets!
 
Opleiding Nieuwe Medewerkers Openbaar groenEen carrière bij een lokaal bestuur biedt voldoening en veel ruimte voor zelfontplooiing. Maar het is niet evident om erin te starten. Naast de inhoud van je job wordt er ook van je verwacht dat je rekening houdt met het politieke apparaat, deskundigen van andere diensten, inzetbaarheid van geld, personeel en andere middelen, allerlei burgergroeperingen en belanghebbenden, maatschappelijke noden en verwachtingen, …Programma van de opleidingBlok 1: Openbaargroen-jungle: hoe functioneert het stadsapparaat op politiek, ambtelijk en maatschappelijk vlak?

Blok 2: Wat is openbaar groen? Definitie, krachtlijnen, visie, aanleg en beheer

Blok 3: Wat zijn de (kern)taken van een groendienst? Wat zijn de trends binnen de sector? Bestaan er tools & hulplijnen?

De volgende opleiding ‘Nieuwe medewerkers openbaar groen’ gaat door op donderdag 16 november 2023 te Brussel met ruimte voor interactie en vragen. Deze opleiding is bedoeld voor projectmedewerkers, groenverantwoordelijken, beleidsmedewerkers die vooral met openbaar groen bezig zijn.

Alle informatie over waar de opleiding plaats heeft krijg je enkele weken op voorhand.

Opgelet!

Wacht niet te lang met inschrijven want het aantal inschrijvingen is beperkt! (maximaal 2 inschrijvingen per stad of gemeente).
Als het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt word je op een wachtlijst geplaatst. Bij afzeggingen kan je dan worden gecontacteerd.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors