Centrumstedenoverleg

Sedert begin 2020 zijn we gestart met een overleg van de centrumsteden in Vlaanderen, samen met ANB.

De bedoeling is om samen visie te ontwikkelen, voorbereidingen te maken, strategieën af te spreken van innovatieve, gemeenschappelijke thema’s.… Dergelijke dossiers kunnen getrokken worden door VVOG of een stad die reeds visie heeft betreffende thematiek met input van kennis door derden ... Daarnaast moet deze groep groeien naar een hechte lobbygroep naar hogere overheden, nutsmaatschappijen, ...

Thema’s die reeds aan bod kwamen:

  • I-Tree en de mogelijkheden voor Vlaanderen,
  • Overleg met AWV ivm hun groenvisie,
  • Burgerparticipatie binnen groenbeleid met VVSG,
  • organisatiestructuur en groenprofielen, …

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors