Over de VVOG

Het secretariaat van de VVOG te Brugge

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG)

is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten met het statuut van een Vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
De aangesloten steden, gemeenten en provincies hebben het statuut van werkelijk lid. Natuurlijke en publiek-rechtelijke personen kunnen aansluiten als toegetreden lid.

 

Dienstverlening

VVOG als lerend netwerk
Vakkennis en ervaring kunnen tussen collega’s uitgewisseld worden.

VVOG als adviseur voor openbaar groen
Je kan er steeds terecht voor een uitgebreide waaier aan adviezen.

VVOG als kenniscentrum
We bieden regelmatig het vaktijdschrift Groencontact, zakboekjes, studiedagen, inspiratiebezoeken, … aan.

VVOG als netwerker
Wij houden duurzame contacten met overheden, organisaties, hogescholen, … en verdedigen de belangen van de lokale besturen inzake openbaar groen.

Vorming en opleiding
Vorming en opleiding kunnen ter plaatse georganiseerd worden. Meestal is dit theorie en praktijk, maatwerk en resultaatgericht.

Openbaargroen-awards
De Openbaargroen-awards zijn een jaarlijkse wedstrijd waar alle Vlaamse gemeentebesturen kunnen aan deelnemen. Zo wil de VVOG interessante en voorbeeld- stellende groenprojecten en bloemen- en bijeninitiatieven meer bekendheid geven.

Mediakit
De VVOG heeft ook mogelijkheden tot commerciële samenwerking. Met een VIP-arrangement kan je jouw bedrijf en producten promoten.

 

Secretariaat

Predikherenrei 1c | 8000 Brugge
Tel. +32 (0)50 33 21 33
info@vvog.info | www.vvog.info
BTW BE0414 897 902
RPR Gent - Afd. Brugge

IBAN BE82 0680 5419 8068
BIC GKCCBEBB

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors