Basisopleiding Groenbeheer

Algemene Plantenkennis

Basisopleiding
Weinig of geen ervaring vereist
module 1

Kennis is macht … en gemakkelijker werken

• Kennis van planten 
• Leren ‘lezen’ van planten 
• Herkennen en benoemen van de meest voorkomende planten in het openbaar groen 
• De juiste plant op de juiste plaats 
• Terreinkennis

 

Kennis van planten

Net zoals mensenkennis niet louter bestaat uit het herkennen en de naam onthouden van iemand, zo is het ook met plantenkennis. Een plant op het terrein echt leren kennen in verschillende toepassingen en seizoenen vraagt jaren tijd. 

Hier leer je de indeling van planten in kruidachtige (perkplanten, vaste planten, bloembollen) en houtachtige (heesters en bomen) planten evenals een korte uitleg over hun levenscyclus. Aan de hand van vele voorbeelden krijg je inzicht in de verschillende groeiwijzen en toepassingen. 
 

Leren ‘lezen’ van planten

Plantenkennis is tweeledig: enerzijds de kennis over en het ‘lezen’ van de planten, anderzijds het herkennen van planten. Deze kennis vormt de basis voor het uitvoeren van aanleg- en onderhoudswerken. Het ‘lezen’ van een plant betekent dat je aan de hand van de kenmerken: 
• weet op welke plaats je deze plant kan toepassen (zon, schaduw, droog, nat, …) 
• weet wanneer en hoe je moet ingrijpen met onderhoud om zowel de conditie als het eindbeeld te bereiken dat je voor ogen hebt. 

Meest voorkomende planten

Je leert de meest voorkomende planten uit het openbaar groen herkennen en benoemen. Deze vakkennis is noodzakelijk bij het aanplanten en beheren van het openbaar domein. De wetenschappelijke naam van een plant kennen is van belang bij het uitzetten van aanplantingen, de communicatie tussen groenwerkers, het plaatsen van nabestellingen en het inboeten. 

De juiste plant op de juiste plaats

• natuurlijke groeiwijze en haalbare eindbeelden 
• verschillende kenmerken (bloem, vrucht, winterkenmerken, hoogte … ) 
• toepassingsmogelijkheden (haag, vakbeplanting, bodembedekkers, … ) 
• standplaatsvereisten (bodem, zonschaduw, wind, … ) 
• aanpassing aan groeiomstandigheden 

Deze opleiding houdt in dat je een theoretisch stuk te verwerken krijgt, maar dat er vele mogelijkheden worden ingelast om dit op het terrein te bekijken. 

 

KORTING-10% bij 3 cursisten | -15% bij 6 cursisten

Doelgroep : Uitvoerend personeel, groenarbeiders met weinig of zonder ervaring.

Waar : Op eigen dienst | Gemeente in uw buurt

Programma : De cursusinhoud wordt samen met U en de lesgever overlopen en aangepast aan de plaatselijke behoeften van de gemeente.

 

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors