Vervolmakingsopleidingen groenbeheer

Plantenkennis & beplantingsvormen

Enige ervaring gewenst
module 1

Van planten kennen tot kunnen toepassen 
• uitbreiding van bestaande plantenkennis 
• toepassingsmogelijkheden van planten 
• de juiste plant op de juiste plaats 
• terreinkennis

Waardevolle planten voor het openbaar groen 
In deze module wordt je bestaande plantenkennis verder uitgebreid. Er wordt dieper ingegaan op vele soorten struiken, vaste planten, bomen en bolgewassen die minder gebruikt worden in het openbaar groen. Ook het herkennen van spontaan opkomende planten komt uitgebreid aan bod. We tonen aan hoe individuele planten deel uitmaken van plantengroepen (vaste plantenborders, heestermassieven, bloemenweide…) en plantencombinaties zodat je op termijn diverse eindbeelden kan herkennen en realiseren. 

Diverse beplantingstypes 
Eigenschappen van planten goed kennen leidt ertoe dat je planten voor de juiste doelen gebruikt. Op basis van die eigenschappen worden planten ingedeeld in toepassingsgroepen zoals bodembedekkers, haagplanten, vakbeplantingen enz. Door toepassing van verschillende beheermethoden of aanpassingen in de plantdichtheden kan je met dezelfde plant verschillende eindbeelden bekomen. 

Duurzame beplantingen 
Voorkeuren van planten goed kennen is de voorwaarde voor het maken van een goede plantenkeuze. Gebruik je bodem en standplaats als uitgangspunt in je keuzes, dan is er meer kans op een geslaagde, duurzame openbare groene ruimte. Indien je ook nog rekening houdt met de gelaagdheid van een beplanting en de inheemse kruidachtige vegetatie verhoog je sterk de biodiversiteit. 

Terreinkennis 
Deze opleiding houdt in dat je een theoretisch stuk te verwerken krijgt, maar dat er vele momenten worden ingelast om dit op het terrein te bekijken. 

KORTING 
-10% bij 3 cursisten | -15% bij 6 cursisten

 

Doelgroep : Ploegbazen, uitvoerend personeel en groenarbeiders met enige ervaring

Programma : De cursusinhoud wordt samen met U en de lesgever overlopen en aangepast aan de plaatselijke behoeften van de gemeente.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors