Vervolmakingsopleidingen groenbeheer

Bijzondere technieken van aanleg

Enige ervaring vereist
module 2

Van idee tot realisatie 

• organisatie en uitvoering van voorbereidende werken 
• juiste aanlegtechnieken in functie van het gewenste toekomstbeeld 
• bijzondere werkzaamheden 
• afwerking van groenelementen 

Van ontwerp tot uitvoering 
Ideeën van ontwerpers kunnen omzetten naar de realiteit vergt kennis van planten, diverse materialen en aanlegtechnieken 

Organisatie en uitvoering van voorbereidende werken 
De organisatie van een werf, het uitzetten van de vormen van een plan en de goede voorbereiding van de grond zijn de basis voor een geslaagde aanleg. 

Juiste aanlegtechniek in functie van het gewenste toekomstbeeld 
Ontwerpers hebben steeds een bepaald eindbeeld voor ogen. Afhankelijk van dit eindbeeld kan de techniek van aanleg verschillen. Zo wordt een vaste plantenborder op een heel andere manier aangelegd dan een bloemenweide. 

In deze cursus laten we je zien hoe je eindbeelden zoals duurzame bloemenweides, plantenborders, boombeplantingen, gemengde beplantingsmassieven, extensieve beplantingszones en siergazons kan aanleggen. 

Bijzondere werkzaamheden 
Sommige werken vragen een specifieke voorkennis. Onze aandacht gaat dan ook uit naar de exacte transportmogelijkheden voor beplantingen, de keuring van plantmateriaal, verschillende types van boomverankering, gebruik van bodemverbeterings middelen in moeilijke situaties, gebruik van drainage- en beluchtingssystemen, verplanten van grote planten, beschermen van planten op werven, voor- en nadelen van verschillende onkruidwerende technieken en materialen,… 

Afwerking 
Bij de afwerking van een pas aangelegd groenelement komt heel wat kijken. In deze cursus leer je hoe je kan zorgen voor een mooi verzorgd beeld zelfs als de beplanting nog zo jong is. Afgewerkte beplantingen resulteren in meer respect voor je werk … en dus ook voor jou.

KORTING 
-10% bij 3 cursisten | -15% bij 6 cursisten

 

Doelgroep : Ploegbazen, groenarbeiders met enige ervaring. Zij die de basisscursus 'Techniek' reeds volgden.

Programma : De cursusinhoud wordt samen met U en de lesgever overlopen en aangepast aan de plaatselijke behoeften van de gemeente.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors