BoomwaardeCalculator versie 5.11

Het programma 'BoomwaardeCalculator' is de gemakkelijkste manier om de waarde van één of meerdere bomen te berekenen evenals de waardevermindering bij schadegevallen.

Er is de mogelijkheid om te kiezen voor een volledige waarde- en/of schadeberekening van één of meerdere bomen.  Hierbij komen alle parameters van de Uniforme Methode aan bod, inclusief de nieuwe meerwaardefactor.  U hebt ook de mogelijkheid om op een overzichtelijke lijst alle reeds gebeurde waarde- en schadebepalingen te zien én ze te raadplegen.  Er is de mogelijkheid om een reeds uitgevoerde waardebepaling van een boom opnieuw uit te voeren met andere parameters of om een BoomwaardePoster af te drukken om de bevolking op de waarde van een bepaalde boom te wijzen.

Belangrijkste kenmerken

 • Het programma is momenteel geen licentie. De aankoop omvat een 'levenslang' gebruik, d.w.z. voor zolang deze versie (5.x) wordt verkocht en ondersteund.
 • Alle parameters van de Uniforme methode komen aan bod, inclusief de meerwaardefactor.
 • Overzichtelijke lijst van alle reeds uitgevoerde waardeberekeningen met de eventuele schadegevallen.
 • Mogelijkheid tot het opnieuw of herberekenen van een eerder uitgevoerde waardebepaling. 
 • Preview van de afdrukformulieren (waarde & schade).
 • Eenheidsprijs en bomenlijst 2023.
 • Mogelijkheid tot invoeren van boomsoorten die niet in de bomenlijst voorkomen (o.a. coniferen) 
 • Gemakkelijk updaten van nieuwe boomgegevens en eenheidsprijs 
 • De tekst het Standaardbestek 250 betreffende de 'Uniforme methode voor de waardebepaling van bomen' is in het programma opgenomen als een pdf-bestand.
 • Nuttige tips wanneer u met de cursor op een knop blijft staan 
 • Diverse andere aanpassingen

Gratis testen 
U kan dit programma één keer gratis testen.  Daarbij hebt u toegang tot alle mogelijkheden die het programma u biedt.  Wel wordt op de afdrukken aangeduid dat het een testversie betreft.  Opgelet: u kan dit programma slechts 1 keer testen! Na het afsluiten zal u de volgende keer naar een serienummer worden gevraagd.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors