VVOG-dossier 'Beslisbomen2' vermeld op Radio2

Dossier Beslisbomen

Radiorechter Jan Nolf vernoemt in het programma 'De inspecteur' op Radio2 het VVOG dossier 'Beslisbomen2' als een oplossing om klachten i.v.m. bomen tussen burgers en overheid te objectiveren.

Als lokale overheid kan je het dossier aanvragen bij de VVOG.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors