Bomen beschermen bij bronbemalingen - Groencontact 2024/1

Over bronbemaling is de laatste jaren veel te doen. Dit heeft onder meer te maken met het veranderen van de wetgeving. Tegelijk is het belang van boombescherming op bouwwerven aan een steile opmars bezig. Daarom groeit bij openbare besturen meer en meer het besef dat het tijdelijk verlagen van grondwater een ernstig effect kan hebben op de gezondheid van bomen.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors