Openbaargroen-awards 2023

Openbaargroen-awards 2023

Wedstrijdonderdelen

De wedstrijd blijft recente, vernieuwende en inspirerende openbaargroenprojecten in de belangstelling plaatsen en belonen. Vanaf dit jaar kiezen we voor nieuwe thema’s en nieuwe labels. Groenprojecten (Groene gemeente) en Bijenvriendelijke gemeenten blijven bestaan. Daarnaast komen 2 nieuwe labels:

  • Het label PLUSgroen dat inzoomt op nieuw publiek groen
  • Het label Klimaat bestendig project

Hiermee komt een einde aan ‘Gemeente in bloei’ en de labels ‘Zonder is gezonder’ en ‘Waterproof’. Dit betekent niet dat dit niet langer van tel is, maar wel dat dit voldoende ingeburgerd is.

Je kan wel nog steeds een geïntegreerd project rond bebloeming inschrijven in het wedstrijdonderdeel 'Groene gemeente' onder de categorie 'bebloemingsproject'.

Groene gemeente [Groenprojecten]

Hier zijn we op zoek naar projectmatige groenrealisaties die recent aangelegd zijn en nog nooit zijn ingediend. Dit kunnen zowel groene stadsvernieuwingsprojecten zijn als kleine lokale onthardingsprojecten. Kijk gerust ook even buiten de grens van de groendienst, naar projecten bij de milieudienst (bv. educatie), dienst water (bv. blauw/groen), stadsvernieuwing, klimaat, … Van zodra het project op het terrein is vast te stellen, komt het in aanmerking, zelfs al is het over verschillende jaren heen te realiseren. De criteria die we voor ogen houden: groenbeleving, creativiteit, burgerparticipatie, vernieuwing, …

Bijenvriendelijke gemeente

Dit wedstrijdonderdeel stimuleert steden en gemeenten om het openbaar groen bijenvriendelijk te organiseren. Bomen, struiken en vaste planten met nectar en stuifmeel zijn belangrijk voor heel wat bestuivers. Daarnaast promoten we ook educatie en sensibilisatie. Goed voor de bij is goed voor alle dieren! Biodiversiteit, ontharding en veel andere neventhema’s dragen ook bij aan een klimaat vriendelijke en leefbare stad.

Label 'PLUSgroen'

In kader van het mentaal welzijn, de post-coronaperiode en een groeiende bevolking zagen we de voorbije jaren een spectaculaire groei in de groen- en natuurbeleving. Daarom willen we de komende jaren lokale besturen aanmoedigen om te investeren in nieuw groen. Dit kan zowel ‘grijs wordt groen’ zijn of een ‘private tuin wordt openbaar’. Als het maar openbaar groen is dat erbij komt, dat er in de teller netto bij komt, kortom PLUSgroen.

Label 'Klimaatbestendig project'

De focus wordt dit jaar gelegd op klimaatbestendige projecten. Doelstelling is dat lokale groenprojecten bijdragen aan een verhoogde klimaatbestendigheid. We nodigen lokale besturen uit om al bij de ontwerpfase op een actieve manier gebruik te maken van het ‘Klimaatportaal’ met 3 gratis webtools: Impacttool, plantool en projecttool (www.vmm.be/klimaatportaal). Zo laat de projecttool toe een adaptatiescore te berekenen die aangeeft hoe je ontwerp erin slaagt de impact op hitte, droogte en wateroverlast terug te dringen. Bij het toekennen van dit label wordt dit jaar vooral gekeken naar maatregelen genomen inzake klimaatbestendigheid met een milderend effect op de impact van hitte, droogte en wateroverlast.

Groenaannemer-award

Werkte je samen met een specifieke groenaannemer voor je project? Heb je hiermee een aangename samenwerking gehad? Dan kun je jouw groenaannemer aanmelden voor de ‘Groenaannemer-Award’. Laat het ons weten!

 

De inschrijvingen voor de Openbaargroen-awards 2023 zijn afgesloten.

Voor meer informatie kan je eventueel contact opnemen met de VVOG.

 

Bekijk en download hier de wedstrijdfolder 2023

 

Download hier het wedstrijdreglement

De steunende partners van de Openbaargroen-awards 2023
Sponsors OGA 2023

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors