Green deal sportterreinen

Green Deal

De Green Deal Sportdomeinen is een initiatief van de Vlaamse overheid om te streven naar ‘kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving.’

Om deze ambitie waar te maken zitten tal van organisaties, overheidsdiensten, sportdiensten, lokale besturen, uitvoerders, studiecentra… samen aan tafel om dit te realiseren.

Wij nemen hieraan deel en zullen onze rol als deler opnemen.

We hebben in het verleden meegewerkt aan de pesticidenreductie van de lokale besturen en willen dit doortrekken naar de sportdomeinen. De sportdomeinen hebben nog grote kansen om te vergroenen en op een ecologisch waardevolle manier te onderhouden. De sportdomeinen landschappelijk laten integreren in de omgeving is een must voor de toekomst.

We zullen aan de hand van advies en kennisverspreiding ondersteuning bieden aan lokale besturen. We stimuleren kennisuitwisseling tussen lokale besturen zodat we sneller tot het gewenste eindresultaat kunnen komen. We houden jullie uiteraard regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen en zullen steeds de informatie verspreiden zodat jullie ermee aan de slag kunnen.

Momenteel zijn veel sportdomeinen groene biljartvelden zonder meer. De velden worden intensief gebruikt, dus vragen ze ook een intensief onderhoud maar dat hoeft daarom niet los te staan van natuurwaarden. Net daarom wordt er van start gegaan met deze Green Deal, waarbij zal ingezet worden op duurzaam en bewust bodemgebruik, een efficient waterbeheer en een duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud. De sportdomeinen krijgen een meer biodivers en natuur-inclusief uiterlijk zodat ze geen obstakels vormen voor het groen-blauwe netwerk.

Wil je als stad of gemeente hieraan deelnemen door een sportdomein te vergroenen, geef gerust een seintje!

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.