Ambitienota VVOG 2024

De Vereniging voor Openbaar Groen vzw is als vakorganisatie trots om onze ambitienota voor de lokale verkiezingen 2024 voor te stellen.

Met deze nota ‘Ambities voor een toekomstgericht openbaar groen - Beleidsperiode 2025 – 2030 Mensgericht, Klimaatbestendig en Biodivers’ zorgen we voor een toekomstvisie voor een lokaal openbaar groen-, klimaat-, milieu- en natuurbeleid.

We gaan in deze ambitienota dieper in op de linken met andere beleidsdomeinen, trends, succesfactoren en vooral inhoudelijke ambities.

We wensen je veel leesplezier, maar ga er vooral mee aan de slag. Gebruik het om een lokaal partijprogramma te spijzen, om antwoorden te bieden aan vragen van de burger, om een bestuursakkoord op te stellen, om nieuwe schepenen te ondersteunen, voor raadsledenwerk, …

Heb je eventueel nog bijkomende vragen? Of wil je graag in debat gaan over iets?

De VVOG en zijn openbaargroen-adviseurs staan in 2024 méér dan ooit ter beschikking van de plaatselijke mandatarissen.  Maak er gebruik van!

 

Bekijk en download hier de ambitienota 2024 van de VVOG

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors