De gemeente als pesticidenvrije voortrekker

Wie toerist speelt in eigen land zal het wel al opgevallen zijn, de vergroening van de publieke ruimte in Vlaanderen. Daarmee bedoel ik niet de vegetatie tussen de voegen die toeneemt, maar het opduiken van de talloze grote en kleine projecten die de gemeenten doordacht hebben aangelegd om hun inwoners kwaliteitsvolle publieke ruimte aan te bieden.

Kwaliteitsvol in de zin van beleving, maar zeker ook gezonder door met een onderhoudsvriendelijke aanleg het gebruik van pesticiden achterwege te laten. En helemaal mee met het waterbeleid door hemelwater vaak zichtbaar en ruim plaats te geven. Zo kan wateroverlast voorkomen worden en kunnen tegelijkertijd de grondwaterreserves aangevuld worden.

Die groenblauwe projecten komen in de Groene Lente niet zomaar onder de aandacht. Het zijn stuk voor stuk pareltjes waar we terecht fier op zijn en die als uithangbord dienen voor het duurzaae beleid van de gemeente. Als lokale besturen zijn we namelijk niet de enige die een steentje kunnen bijdragen aan een gezondere leefomgeving. De voorbeeldprojecten zijn cruciaal als boodschap en als smaakmakers voor de inwoners en bedrijven binnen je gemeente.

Ook bij hen is pesticidengebruik niet meer vanzelfsprekend. Denk maar aan het glyfosaatverbod en het recente verbod op onkruidverdelgers voor particulieren. Ondertussen is er een zoektocht begonnen naar gepaste oplossingen. De Vlaming gaf dat vorig jaar al aan in onze enquête en dit jaar bleken ook bedrijven op zoek naar creatieve manieren om minder pesticiden te gebruiken. Hier kom je als gemeente positief in beeld als goede voorbeeld met jarenlange praktijkervaring. De vele preventieve oplossingen als minder en doorlatend verharden, juiste plantenkeuze en regenwateropvang zijn op de kleine schaal van tuintjes ook goed aan te wenden. De technieken en het machinepark zijn dan weer even goed toe te passen op bedrijventerreinen.

Samenwerking is belangrijk. Speel als gemeente je rol uit als kennisbank voor bedrijven en particulieren. We reiken je graag de tools aan via de website ‘mijn gifvrije tuin’ (http://www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin/), waar tips voor aanleg en filmpjes over pesticidenvrij onderhoud te vinden zijn.

Dan Slootmaekers
Team Watervoorziening en -gebruik
Vlaamse Milieumaatschappij

 

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres jos.de.wael@vvog.info
Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!