Vacature

Landschapsarchitect

Stad Gent


Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Groendienst van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als landschapsarchitect werk je gebiedsgericht kleinschalige projecten (niveau woongroen ≤ 1 ha) uit en bied je grafische ondersteuning aan collega projectleiders en/of ontwerpers. Daarnaast geef je advies in verband met je vakgebied bij het herinrichten van de publieke ruimte en de open ruimte. Je kan ook ingezet worden voor het ontwerp van speelomgevingen van stadsscholen. 

Tot jouw kerntaken behoren:

 • projectleiding (van A tot Z) en ontwerp van kleinschalige projecten zoals woongroen, groen bij wegenisdossiers, groen bij stedelijke projecten, vergroenen van speelplaatsen van stadsscholen. Dit houdt in dat je:
  • de voorbereidende besprekingen met de betrokken interne en externe partijen voert
  • schetsen, ontwerpen (volgens de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer), beplantingsplannen en kostenraming opmaakt 
  • de verschillende fasen van het project plant en deze proactief bespreekt met interne en externe betrokkenen
  • de uitvoering van de realisatie controleert, bewaakt en indien nodig inhoudelijk bijstuurt. Wanneer de uitvoering door een externe aannemer gebeurt sta je ook in voor opmaak en opvolging van bestek, aanbestedingsdossier, administratie, werfverslagen en onderhoud in nazorgfase (conform de wetgeving overheidsopdrachten)
  • de administratieve dossieropvolging verzorgt (conform de wetgeving overheidsopdrachten en/of dienstinterne afspraken)
  • eventueel feedback vraagt bij de betrokken partijen om het project te evalueren
  • het onderhoud beschrijft in een beheerplan op basis van gestandaardiseerde beheerrichtlijnen van de Groendienst
  • het onderhoud jaarlijks evalueert samen met de onderhoudsafdeling. 
 • beantwoorden van (bewoners)vragen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, in het bijzonder voor vragen over het stadsdeel waar jij verantwoordelijk voor bent.
 • grafische ondersteuning aan projectleiders van grootschalige projecten door bijvoorbeeld het uitwerken van visualisaties (3D-visualisatie, opgewerkte snede, grondplan of isometrie …),  inrichtingsplannen (grondplan aanleg, peilenplan, afwatering, inrichtingselementen, recreatieve elementen, circulatie …) of technische tekeningen.
 • adviseren bij voorstellen van andere stadsdiensten of externe ontwikkelaars. Je adviseert vanuit jouw kennis van het stadsdeel waarvoor jij verantwoordelijk bent en de beleidskaders van de Groendienst (o.a. Groenstructuurplan, ruimte voor Gent, …). Je raadpleegt gedigitaliseerd en analoog kaartmateriaal. Je staat in voor het beheer van het kaartmateriaal en dossiers.

Als landschapsarchitect beschik je over:

 • de nodige technische vaardigheden: Je hebt een goede plantenkennis heeft en ervaring met de opmaak van beplantingsplannen. Je kan ontwerpen maken in Autocad en hebt bij voorkeur ook ervaring heeft met andere grafische programma’s, zoals Illustrator of Photoshop.
 • een grote zin voor samenwerken en klantvriendelijkheid: Je bevraagt actief collega’s voor input en houdt hen proactief op de hoogte. Je ontwerpt vanuit de behoeften van de buurt en bewoners en werkt zo mee aan een tuin voor alle Gentenaars. Je staat bewoners steeds vriendelijk en correct te woord (telefonisch of via mail).
 • voldoende flexibiliteit: Je past dringende vragen vanuit het bestuur of bewoners zo goed mogelijk in jouw planning in. Je zoekt compromissen in jouw ontwerp om aan diverse – soms tegenstrijdige – vragen of verwachtingen te kunnen voldoen. Je houdt rekening met – soms strakke – deadlines en ad hoc taken die noodzakelijk zijn om een goede dienstverlening te garanderen. 
 • een kritische en analytische geest: Je betrekt tijdig de juiste collega’s en rapporteert regelmatig over de voortgang van dossiers. Je doet verbetervoorstellen om de interne werking te optimaliseren.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op B-niveau. 
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 2.771 (zonder anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen ;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. 

Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt een bachelordiploma in de landschaps- en tuinarchitectuur.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe landschapsarchitect?

Schrijf je uiterlijk in op 26/09/2022 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' op de website van de stad Gent te klikken (zie link hieronder).  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. 
 • Een kopie van je diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet dan wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Assertief handelen
 • Samenwerken
 • Rapporteren
 • Conceptualiseren
 • Probleemoplossend werken
 • Technische vaardigheden beheersen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Iris Lauwaert, leidinggevende team realisaties, tel. 0499 30 17 73, Iris.Lauwaert@stad.gent
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85 ), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.

De vacature op de website van de stad Gent

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.