Vacature

Expert groenbeheer

Stad Gent


Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? De Stad Gent en het OCMW Gent werken met meer dan 7.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

Dit is dé job voor jou, want:

Je werkt als expert binnen het team Groenbeheer en ondersteunt de onderhoudsafdelingen van de Groendienst in hun opdracht voor een efficiënt, mens-, natuur- en klimaatgericht groenbeheer.
Je coördineert en staat in voor het vergroten en delen van de kennis rond groenbeheer binnen de Groendienst en voert zowel voorbereidende, uitvoerende als opvolgende taken met betrekking tot groenbeheer uit:

 • Je volgt aanlegprojecten op en evalueert de uitgevoerde werken in relatie tot beheer en trekt hieruit lessen voor voortdurende verbetering. Dit doe je door duidelijke richtlijnen op te stellen aan de hand van beheerfiches voor de verschillende terreineenheden van het groenbeheer bij Stad Gent. Het Harmonisch Park- en Groenbeheer is hierbij richtinggevend.
 • Je werkt hiervoor nauw samen met jouw teamgenoten (hoofdcontroleurs en controleurs), maar ook met de teams groenonderhoud, de ontwerpers-landschapsarchitecten, experten en beleidsmedewerkers.
 • Je werkt mee aan interne opleidingen voor de medewerkers op het terrein of verkent de markt voor externe lesgevers.
 • Daarnaast ben je aanspreekpunt voor allerlei technische vragen rond groenbeheer.
 • Je staat in voor een aantal opdrachten inzake groenbeheer via externe aannemers, gaande van scheren van hagen tot werken in kleine bosjes of achterstallig beheer aan grachten en waterlopen. Voor deze taak volg je de Wet op Overheidsopdrachten, gaande van opmaak bestek tot opvolging van de aannemer als leidend ambtenaar.
 • Je staat in voor de opmaak van beheerplannen (veelal door een extern studiebureau) voor nieuwe en bestaande wijkparken en natuurgebieden. Je volgt de beschikbare beheerplannen periodiek op en vertaalt deze naar concrete actiepunten voor controleurs of medewerkers op het terrein.
 • Je rapporteert over de voortgang van jouw taken binnen het team en de dienst. Waar nodig en relevant neem je deel aan dienstintern overleg (team, themagroepen, projectgroep, panels) of extern overleg.
 • Je neemt actief deel aan opleidingen en congressen om jouw groenkennis verder uit te breiden en actueel te houden en het verhaal van de Gentse Groendienst naar buiten te brengen.
 • Je hebt kennis van en ervaring in groen- en natuurbeheer en een grondige plantenkennis. Je kan werken in GIS-omgeving of bent bereid je hierin bij te scholen. Je volgt de trends en wetenschappelijke inzichten binnen je vakgebied op in binnen- en buitenland.
 • Je werkt mee aan Europese projecten en bent bereid om sporadisch deel te nemen aan internationale meetings.

Als dit jouw job wordt, wat krijg je dan van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van bepaalde duur (tot eind 2027) 
 • Een aantrekkelijk salaris: startloon van € 3.714 bruto. Dit ligt hoger met relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques en ecocheques
 • Een afwisselende job, met veel persoonlijk contact en heel wat verantwoordelijkheden
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • Tweede pensioenpijler
 • Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren
 • 100den voordelen en kortingen via onze sociale dienst

Goed! Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een masterdiploma binnen het domein van groenbeheer of natuurbeheer, zoals bio-ingenieurswetenschappen met specialisatie land-, bos- of natuurbeheer, bio-wetenschappen: land- en tuinbouwkunde, biologie ....
 • Ofwel heb je 1 jaar relevante professionele ervaring binnen het domein van groenbeheer of natuurbeheer.
 • Meer informatie vind je op jobs.gent.be.

Iets voor jou? Schrijf je ten laatste in op 27/05/2024.

Heb je nog vragen over de procedure?
Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Surf naar jobs.gent.be, bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen. Gent gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie. Bekijk onze concrete acties.

De vacature op de website van de stad Gent

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors