Wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (Wet Geens).

Uitspraak wordt door de advocaten verwacht in juni 2021!!
Op 30 januari 2020 werd in de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp goedgekeurd houdende boek 3 Goederen van het Burgerlijk wetboek. Dit gaat over de invoering van het nieuwe boek ‘goederen’ die op 1 september 2021 in werking treedt.

Dit kan gevolgen hebben op het aanplanten van bomen op ons openbaar domein. Voor de context en de vele bezwaren vanuit de groen- & natuursector verwijzen we naar u de 2 artikels die vorig jaar in ons vakblad Groencontact hieromtrent verschenen. Ook de link naar de integrale tekst van deze wet vindt u hieronder.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors