Wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (Wet Geens)

Op 30 januari 2020 werd in de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp goedgekeurd houdende boek 3 Goederen van het Burgerlijk wetboek. Dit gaat over de invoering van het nieuwe boek ‘goederen’ die op 1 september 2021 in werking treedt.

Dit kan gevolgen hebben op het aanplanten van bomen op ons openbaar domein. Voor de context en de vele bezwaren vanuit de groen- & natuursector verwijzen we naar u de 2 artikels die vorig jaar in ons vakblad Groencontact hieromtrent verschenen. Ook de link naar de integrale tekst van deze wet vindt u hieronder.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors