Enquête FOD Volksgezondheid betreffende gebruik van biociden

Deze vragenlijst werd ons bezorgd door de FOD Volksgezondheid in het kader van de ontwikkeling van een wettelijke basis voor de invoering van een biocidenvergunning. Deze vergunning zou een opleidingsverplichting inhouden voor:

  • professionele gebruikers van rodenticiden en insecticiden bij derden (al dan niet in opdracht van een overheidsinstantie),
  • het gebruik van rodenticiden en insecticiden voorbehouden voor "professionele gebruikers met aantoonbare gevorderde vaardigheden", zoals vermeld in de samenvattingen van de productkenmerken van biociden.

Om het gebruik van insecticiden en rodenticiden door gemeentepersoneel bij derden te beoordelen, nodigen wij u uit om deze korte enquête in te vullen.
 
Bij voorbaat dank voor jullie antwoorden.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors