vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > 2016/4 - Bijlage

U kan deze volledige brochure hier inkijken.
Ook vroegere edities (2014 - 2012 - 2010) zijn te bekijken.

Geïntegreerde onkruidbestrijding
Eerst overschouwen en vervolgens tot actie overgaan, voor zover noodzakelijk | Emmanuel Ampe

Toepasbaarheid van niet-chemische bestrijdingstechnieken

Kennis en vaardigheden zijn absolute vereisten om effectief te kunnen werken | Jos De Wael

Heet water in de strijd tegen onkruiden op verhardingen

Optimalisatie van de heetwatertechniek | Nina Biesemans en Benny De Cauwer

Voorkomen is beter dan genezen

Efficiënter pesticidenvrij beheer door in te zetten op onkruidpreventie | Dan Slootmaekers

Onkruidborstels, ook voor extreme onkruidgroei

VANDAELE kan bogen op bijna 30 jaar

Onkruidbestrijdingstechniek voor losse verhardingen die het milieu niet belast

HILAIRE VAN DER HAEGHE zet in op horizontale onkruideg

Geïntegreerde bestrijding zonder pesticiden: juiste machine inzetten op juist moment

PIVABO houdt reeds 20 jaar vinger aan de pols

De gemeente Boom heeft pas een Wave-toestel aangekocht

VAN DYCK hecht veel belang aan een grondige opleiding van de gebruikers

Demo Groen en Demo Clean

Perfect huwelijk op vlak van niet-chemische onkruidbestrijding | Jos De Wael

Wandelparcours

‘Machines voor pesticidenvrij beheer op verhardingen’ | uitneembaar plan

Technieken en toestellen

Heteluchttechniek | Heetwatertechniek | Branden | Vegen | Borstelen | Schoffelen

Een referentie voor groene zones
PACKO GREEN kiest voor mix tussen nieuwigheden en gevestigde waarden

Veelzijdige werktuigdrager

KÄRCHER-machine is multifunctioneel inzetbaar het hele jaar door
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert