vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > 2015/6


van de redactie
Bomen inzetten voor het klimaat |
Jos De Wael

natuur in je buurt | anb
Avontuurlijk speelplein in Brugge| Herinrichting speelplein in sportpark De Gulden Kamer |
Jos De Wael

openbaargroen.be | VLAM
Bedrijventerreinen | Groen werkt beter |
Paul Geerts

-> Aanvullingen en nuttige links vindt u onderaan!

waterrobuust groen | vmm
Corporate Village-park Zaventem | Blootlegging Woluwerivier bood kansen om waterrobuust groenproject te realiseren |
Jos De Wael

vvog
Snoei-Wijzer | Snoeien van heesters in openbaar groen |
Jos De Wael

studie & onderzoek
Waardebepaling van bomen | Boomkwekerijprijzen dalen licht | Jos De Wael

klimaat
Uit het goede hout gesneden | Sint-Niklaas zet het belang van bomen fors in de kijker |
Jos De Wael

zonder is gezonder
Pesticidenvrij ontwerpen | Leidraad voor ontwerp en aanleg |
Emmanuel Ampe

opinie
Natuur in de stad | Kan de lat nog hoger |
Sander Jansens

boeken
Omvorming van begraafplaatsen |
Yves Dehondt

groen kort
Digestaat op maat |
Christophe Boogaerts

column
Bomen op de rand |
Karel Moentjens

Bijlage
Groene Lente | de beste groenrealisaties van 2015 |
redactie Rudi Geerardyn

___________________________

Aanvulling Groencontact 2015 [41] 6

Bedrijventerreinen | Groen werkt beter | Paul Geerts

Meer lezen
 
www.lne.be/bedrijven-en-biodiversiteit
Interprovinciaal Overleg, Biodiversiteit op bedrijventerreinen. Checklist om werk te maken van biodiversiteit op bedrijventerreinen. IPO 2009 - www.ipo.nl/files/4913/5722/9149/ipo_biodiversiteit_en_bedrijventerreinen.pdf
KPMG, TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven. 2012 - www.biodiversiteit.nl/teeb/teeb-voor-het-nederlandse-bedrijfsleven/teeb-for-business-the-netherlands.pdf
Landschapsbeheer Nederland, Bedrijven in het groen. 2005 - www.groendichterbij.nl/sites/default/files/groendichterbij/lbn_gbt1.pdf
Caroline van Leenders & Anne-Marie Bor. Bedrijven en biodiversiteit. Kennisprogramma DuurzaamDoor, 2015. - www.duurzaamdoor.nl/sites/default/files/Bedrijven%20en%20Biodiversiteit.pdf
Robbert Snep. Biodiversity conservation at business sites. Alterra Wageningen 2009 - http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/SciContrib28.pdf
Plant Research International. Bedrijven voor Bijen, Wageningen, 2015 - www.wageningenur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343835313037
J. Bos. Bloeiende bedrijventerreinen. Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, 2014 - www.wageningenur.nl/en/Publication-details.htm?publicationId=publication-way-343831393339)
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert