vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Feiten en fake news in de groenvoorziening

2018/3
Editoriaal 2018/3
We leven in verwarrende tijden, als je ‘t mij vraagt. Het wordt kennelijk alsmaar moeilijker om te achterhalen wanneer iets waar is en wanneer niet. En het wordt er niet eenvoudiger op, als we de ‘betrouwbare’ nieuwsberichten mogen geloven.

Allereerst is er de veelheid aan feiten die ons digitaal overstelpen. Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Mail, Outlook, Whatsapp, Telegram, … noem maar op. Onze mailboxen puilen uit van de e-mails, en de kopies van e-mails en de blinde kopies van eerdere e-mails. Het tast de efficiëntie van ons werk aan. En dat is misschien nog het minste wat je ervan kan zeggen.

Anderzijds is er de kwaliteit van de berichten die ons via sociale media en internet-zoekmachines bereiken. Welk geloof mogen/kunnen we hechten aan al die info? Het is voor een leek of iemand die niet gespecialiseerd is in de materie een moeilijke zaak om te achterhalen wat correct is of wat bij het haar getrokken. Bij een zoektocht op het wereldwijde web moeten we steeds erg kritisch blijven. Maar heel wat info wordt geraffineerd gepresenteerd. We laten ons al gauw in de luren leggen wanneer geschermd wordt met formules, grafieken en tabellen. Ook is het niet makkelijk om ingewikkelde informatie te kaderen of te relativeren.

In dit nummer van Groencontact publiceren we een kritisch artikel over de methodes die gangbaar zijn om de stabiliteit van bomen te meten aan de hand van o.a. trekproeven. Die techniek wordt in de meeste gevallen aangewend om te beslissen of het veilig is om een boom te laten staan, dan wel om hem te vellen. Achter de berekening gaan allerlei algoritmes schuil die voornamelijk hypothetisch blijken te zijn of gebaseerd op onrealistische premissen.

Voor een leek of een semi-professional is het erg moeilijk om de draagwijdte van dit soort info juist in te schatten. Enerzijds willen we zekerheid hebben dat een boom stabiel genoeg is om te blijven staan. Anderzijds willen we liever geen risico lopen op een ernstig incident. Het bezorgt ons wellicht de nodige stress. Of is het onnodige stress? Laat ons ervan uitgaan dat het in dit geval niet de bedoeling is om bewust valse info te gebruiken of te verspreiden.

Maar zoals blijkt, krijgen we meer en meer te maken met informatie die gewild gemanipuleerd is. Wat moeten we denken van beïnvloeding van ons kiesgedrag dat vanuit vreemde landen wordt aangestuurd. Zou er ook zoiets op til zijn voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen? Wellicht komt de desinformatie dan niet vanuit verre landen maar van dichterbij.

Het valt te verwachten dat de sociale media als nooit tevoren ingezet zullen worden in de aanstormende kiesstrijd. En we kunnen verwachten dat er ook wel wat ‘groen-bashing’ zal tussenzitten: “die ‘vuile’ bomen in onze straat moeten weg”, “dat onkruid staat weer eens veel te hoog”, …

De beste manier om ‘groen-bashing’ te counteren is eerlijk communiceren, zei een groenambtenaar onlangs. Ook als een bepaalde beheeraanpak gefaald heeft. Gras dat door de droogte niet gekiemd is, een aanplanting van bomen die niet is kunnen doorgaan omwille van een verkeerde levering, bomen die gesnoeid worden door een andere overheid, voor de tiende keer uitleggen dat de gemeente bij het groenbeheer bewust rekening houdt met de natuurwetgeving en maximaal inzet op biodiversiteit, …

Het hoofd koel houden en in het achterhoofd houden dat we het schaarse groen nog hard zullen nodig hebben in de komende jaren, decennia, …

Jos De Wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert