vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Kiezen voor ...

2018/2
Editoriaal 2018/1
Op 14 oktober 2018 worden in ons land gemeenteraadsverkiezingen gehouden!

Steden en gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid op vlak van het beleidsdomein ‘Openbaar Groen’! Lokale besturen zijn immers het best geplaatst om ervoor te zorgen dat alle inwoners voldoende kunnen profiteren van de vele voordelen die groenvoorzieningen te bieden hebben. Nieuwe groene ruimtes creëren en het bestaande groen deskundig instandhouden is een absolute kerntaak van elk lokaal bestuur.

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat de aanwezigheid van een diversiteit aan groenvormen tal van voordelen oplevert die ten goede komen aan en een meerwaarde betekenen voor de inwoners en bezoekers van uw stad of gemeente. We spreken van ecosysteemdiensten of beter nog van ‘natuurvoordelen’, een synoniem dat duidelijker zegt waar het op staat. De voordelen die de natuur levert aan de mens. Natuurvoordelen maken het leven op aarde mogelijk, beschermen en helpen ons en maken ons leven beter. Natuurvoordelen zijn vaak beter en goedkoper dan oplossingen die de mens zelf bedenkt.

Als vereniging van Vlaamse steden en gemeenten ijvert de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) al meer dan 40 jaar voor een duurzaam lokaal beleid inzake groenvoorziening. Daarom wil de VVOG in de aanloop naar de verkiezingen met de publicatie van dit speciaal nummer van Groencontact enkele aanzetten geven om na te denken over de toekomstige aanpak van het gemeentelijk groenbeleid in uw gemeente na 31 december van dit jaar.

In de extra middenkatern bij dit nummer hebben wij een aantal pertinente voordelen van bomen en groenvoorziening op een rijtje gezet. Groene ruimten zijn goed voor onze gezondheid. Meer groen helpt ons om de gigantische uitdagingen inzake klimaatverandering beter aan te pakken. Meer en betere natuur in de buurt betekent meer biodiversiteit met veel onvermoede voordelen. Groen heeft ook een sterke sociale dimensie. Kortom: hoe meer groen, hoe beter.

Speciale aandacht hebben we willen geven aan het belang van bomen en aan de deskundigheid waarmee het groen moet benaderd worden. Want al te vaak zien we dat lichtzinnig wordt omgesprongen met ons ‘groen kapitaal’. Grote bomen die zonder nadenken opgeofferd worden voor de belangen van enkelingen.

Wij hebben ook gevraagd aan enkele vooraanstaande opiniemakers, waaronder de Vlaams Bouwmeester, om hun ideeën over een ‘groene’ en ‘leefbare’ gemeente op papier te zetten. Deze vindt u ook in de speciale middenkatern van dit nummer.

Tot slot hebben we enkele aanzetten gegeven voor verkiezingsdebatten. Hopelijk kunnen die ook in uw gemeente gebruikt worden om het belang van groen ‘scherp’ te stellen.

Veel inspirerend leesgenot!

Jos De Wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert