vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Anders kijken naar bomen

2017/3

U hebt in de voorbije weken ongetwijfeld de heisa over het gevaar van grote straatbomen gevolgd in de media. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer horen bomen met een diameter groter dan 10 cm niet thuis langs onze gewestwegen. Als obstakel zijn dikke bomen immers te gevaarlijk om te kunnen spreken van een vergevingsgezinde weg.

Reeds in 2014 publiceerde het agentschap een lijvig handboek over dit achtenswaardig onderwerp. Met de aanbevelingen in het ‘handboek vergevingsgezinde wegen’ wil men de overlevingskansen van autobestuurders verhogen wanneer zij om de een of andere reden in de berm terechtkomen.

Onze wegen moeten in de toekomst zodanig ingericht worden dat automobilisten ten allen tijde veilig uit de bocht kunnen vliegen of in dronken toestand veilig tot stilstand kunnen komen naast de rijweg! Het inrichten van forgiving roads is een mooi principe maar je kunt je de vraag stellen wie vergeven moet worden: de roekeloze chauffeur? de dronken bestuurder?

En wat met de voetgangers en fietsers die zich beschut weten achter de veilige dikke bomen? Wat met de eigenaar wiens huisgevel beschermd wordt door een uit de kluiten gewassen boom?

Bomen op zich zijn niet gevaarlijk, ze veroorzaken nooit zelf een ongeval. En absolute veiligheid bestaat natuurlijk niet. Veilig gedrag wel, mijn gedacht.

Maar laten we eens anders naar grote bomen kijken. Want deze kunnen mijns inziens ook zorgen voor meer veiligheid. En natuurlijk voor zoveel meer andere voordelen, zoals je kunt lezen in het artikel van Paul Geerts op p. 24. Ook het VVOG-symposium van 20 september zal bijzondere aandacht besteden aan de vele natuurvoordelen van grote bomen en openbaar groen.

Ik weet niet of er ‘harde’ cijfers bestaan over het positief effect van dikke bomen op de veiligheid. Uit Frans onderzoek blijkt alvast dat automobilisten de neiging hebben om sneller te rijden op een weg zonder aanplantingen dan op een met bomen afgezoomde weg.

Ik had onlangs in Amsterdam een bijzonder leuk gesprek met twee kunstenaars die enkele jaren geleden het idee opvatten om de jaarlijks terugkerende vruchtval van de iepen eens anders te gaan bekijken. Zie mijn artikel op p. 30.

Heel wat Amsterdammers ergerden zich aan de viezigheid die de miljoenen vallende olmenzaadjes in de maand mei veroorzaken. Het kunstenaarsduo dacht: “Laten we het fladderen van de frele iepenzaadjes met hun flinterdunne vliesjes eens bekijken van zijn poëtische kant.” Sindsdien wordt in Amsterdam jaarlijks een feest georganiseerd rond het fenomeen van de vallende iepenzaadjes en laten andere kunstenaars zich inspireren door de Amsterdamse ‘Lentesneeuw’, zoals John Green in zijn verfilmde boek The Fault in Our Stars.

Toen ik het Amsterdams verhaal hoorde, maakte ik onwillekeurig de bedenking dat kunstenaars misschien toch de planeet kunnen redden.

En dan nog dit. Grote dikke bomen zijn zoveel waardevoller dan jonge bomen. Laten we alstublieft onze grote bomen koesteren. En laten we ervoor zorgen dat nieuw geplante bomen groot en ‘dik’ kunnen worden. Antwerpen geeft in dit nummer van Groencontact alvast een voorzet met de promotie van ‘Toekomstbomen’.

Jos De wael
hoofdredacteur
 

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert