vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Participatie

2003/03

Er beweegt weer wat nieuws in het Vlaams 'openbaar groen'-landschap de laatste maanden. Het plannen, inrichten en beheren van parken en groene ruimten wordt steeds meer een sociaal gebeuren waarbij de groenbeheerder zijn oor te luister gaat leggen bij wandelende parkbezoekers, joggende sportievelingen, spelende kinderen én niet te vergeten bij onze medemensen met een handicap.

Centraal in deze aanpak staan het luisteren naar mensen, het uitwisselen van kennis en ervaringen, het samen denken en werken in het groen. Dit alles konden we horen en meemaken op een boeiende studiedag rond participatie in het openbaar groen.

Andermaal had de afdeling Bos & Groen een grensverleggend thema naar voor geschoven, waar in de komende jaren best wat meer aandacht mag aan besteed worden. Na het lanceren van het harmonisch park- en groenbeheer was het mijns inziens opnieuw een schot in de roos. Spijtig dat er niet wat meer gemeenten en vooral gemeentelijke beleidsmakers aanwezig waren op deze studiedag.

Opvallend in dit verband was de aandacht die gevraagd werd voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het openbaar groen voor personen met een handicap, weze het een blinde of een rolstoelgebruiker. Zijn oor te luister leggen bij mensen die met een één of andere handicap te maken hebben, lijkt mij absoluut noodzakelijk wanneer gedacht wordt aan de planning en de (her)inrichting van een openbaar park of een nieuw speelplein. Niet dat het hele park per se toegankelijk moet zijn voor rolstoelen. Belangrijk is dat de rolstoelgebruiker informatie krijgt over de mogelijkheden die er zijn om met zijn/haar mogelijkheden van het park te genieten!

We zullen er in de komende nummers van Groencontact ongetwijfeld op terugkomen.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert