vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Openbaar groen als leverancier van ecosysteemdiensten

2016/5

Van 19 tot 23 september organiseerde de Universiteit van Antwerpen in samenwerking met een aantal Belgische en Europese partners een Europees congres over ecosysteemdiensten met als titel ‘Helping Nature tot help us’.

Het congres in Antwerpen was het eerste in zijn soort en met ruim 300 deelnemers was het meteen een schot in de roos. Vooral wetenschappers waren present en dat is eigenlijk spijtig want het is een aangelegenheid die ons allemaal aanbelangt.

Daarom hebben we met de organisatoren afgesproken om biodiversiteit en ecosyteemdiensten volgend jaar als bijzonder aandachtspunt op de agenda te zetten en te vertalen naar het niveau van de modale groenvoorziener. Wij zullen er niet alleen aandacht aan besteden in Groencontact. Ook een studiedag en/of vakexcursie staan op ons verlanglijstje.

De congrestitel was goed gekozen want wij hebben er inderdaad alle belang bij om de natuur en de biodiversiteit rondom ons te koesteren en te helpen omdat wij – vaak zonder het te beseffen – erg afhankelijk zijn van die natuur die ons tal van onmisbare voordelen biedt.

Sinds mensenheugenis maken wij gebruik van een brede waaier aan diensten en grondstoffen die door ecosystemen worden geproduceerd. Ecosysteemdiensten kun je met andere woorden omschrijven als het geheel van voordelen die de bodem, het water, de planten en de dieren ons bieden. Naast de traditionele landgebruiken zoals voedselproductie en ruimte om te ontspannen, wordt ook het belang van diensten als het zuiveren van lucht en water, het vastleggen van CO2, het verhinderen van erosie en het creëren van een aangename leefomgeving (h)erkend als belangrijk en eigenlijk onmisbaar.

In Vlaanderen is het begrip ecosysteemdiensten relatief weinig ingeburgerd. En toch bezit het concept heel wat troeven om een bredere basis te geven aan natuurbehoud en meer biodiversiteit. Al te veel wordt het beschermen en uitbreiden van de natuur nog gezien als een fenomeen met beperkte maatschappelijke relevantie. Omwille van korte-termijnwinsten krijgt economische ontwikkeling bijna altijd voorrang op natuurontwikkeling en natuurbehoud. Op lange termijn zal blijken dat dit nefast is voor onze planeet.

Hoog tijd dus om de diensten die de natuur ons biedt te kwantificeren. Het beschrijven en evalueren van ecosysteemdiensten is een manier om meer onderbouwde beleidskeuzes te maken in functie van duurzame ontwikkeling waarbij economie en ecologie integraal en evenwaardig tegenover mekaar afgewogen worden.

Om dit alles waar te maken is niet alleen meer inzicht nodig in de ecologsiche processen, meer kennis over de status van de ecosysteemdiensten en van de eindigheid van de winsten die eruit voortvloeien maar ook meer besef dat we niet zonder die natuur kunnen.

Openbaar groen biedt een waaier aan ecosysteemdiensten waar we ons vaak onvoldoende van bewust zijn. We doen er goed aan om strijdvaardig op te komen voor het bestaansrecht van onze straat- en laanbomen, om alles in het werk te stellen om het openbaar groen optimaal te doen groeien, om waterrobuuste groene ruimten in te richten, om te streven naar een maximale biodiversiteit, …

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert