vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Geschikte straatbomen kiezen

2016/3

Hoe kies je de meest geschikte boom voor een welbepaalde straat? Het blijft een prangende en bij wijlen niet zo makkelijke vraag. Kies voor ‘de juiste boom op de juiste plaats’, wordt vaak gezegd. Een vage stelregel als je ‘t mij vraagt. Welke boom is de juiste boom? En hoe definieer je de juiste standplaats. En welke parameters zijn bepalend?

De ervaring van andere steden en gemeenten kan soelaas brengen. Om die ervaring te bundelen bestaat in Duitsland sinds 1975 een lijst van geschikte (en meer-geschikte) straatbomen, de zogenaamde GALK-lijst (www.galk.de). Op basis van de ervaringen van zestien Duitse steden wordt deze lijst voortdurend bijgewerkt. Het is een erg bruikbaar instrument dat de laatste jaren nog interessanter geworden is omdat de gegevens continu bijgewerkt worden met de recentste ervaringen.

Begin juni waren we op bezoek in de groendienst van Keulen (Amt für Landschaftspflege und Grünflächen) om nader kennis te maken met het bomenbeleid aldaar. Een vraag die aan bod kwam en die vaak aanleiding geeft tot discussies is het gebruik van ‘niet-inheemse’ boomsoorten en cultivars als straatboom.

Onze Duitse collega’s waren zeer formeel en zeer vastberaden in hun antwoord als het ging over bomen in het verstedelijkt gebied. In het stadscentrum van Keulen worden alleen cultivars en soorten aangeplant die bewezen hebben dat ze kunnen gedijen in een stadsomgeving.

Vaak zijn het niet-inheemse soorten. De meeste inheemse soorten laten het immers afweten wanneer ze aangeplant worden in een omgeving die gekenmerkt wordt door bodemverzegeling, overmatige hitte, onnatuurlijke bodems en bodemprofielen, gebrek aan bodemlucht, gebrek aan water en meststoffen. Op de koop toe moeten die bomen bestand zijn tegen strooizouten, schadelijke gassen, urine van honden en frequent voorkomende schade aan wortels, stam en kroon.

Ook op het vlak van beschikbare wortelruimte is men in Keulen zeer formeel en consequent. Elke nieuw aan te planten straatboom moet 12 kubieke meter doorwortelbare ruimte krijgen, anders wordt hij niet aangeplant. Men zal er ook steeds voor zorgen dat de boomwortels eerder naar de diepte groeien door te zorgen voor voldoende bodemlucht (zuurstof) in de diepere lagen (via verluchtingsbuizen) en een minerale voedingsgradiënt die toeneemt met de diepte.

En dan nog een interessant discussiepunt als het over straatbomen gaat.

Hoe zit het met de variatie van uw straatbomenbestand? Onze bomenbestanden zijn over het algemeen erg onevenwichtig samengesteld. Vaak overheersen slecht een paar soorten. In Noord-Amerika stelde de Amerikaanse onderzoeker F. Santamour (1990) dat maximum 10% van het bomenbestand van dezelfde soort zou mogen zijn, 20% van hetzelfde geslacht en 30% van dezelfde familie. Ik durf te wedden dat geen enkele stad of gemeente deze norm haalt. En dan te weten dat uit onderzoek in Nederland blijkt dat deze zogenaamde 10-20-30-regel niet volstaat om ons bomenbestand voldoende te beschermen tegen toekomstige ziekten en plagen. Idealer zou zijn de 5-10-20-regel te hanteren.

Er is nog veel werk aan de winkel!

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert