vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Vergevingsgezinde bomen

2015/5

Het aantal verkeersslachtoffers dat het leven laat door een aanrijding tegen een obstakel buiten de weg maakt 30 percent uit van het totaal aantal verkeersdoden. Volgens mobiliteitsorganisatie Touring, die de beschikbare cijfers analyseerde, is er de laatste jaren niet veel veranderd. Ongevallen tegen hindernissen langs de kant van de weg zijn verantwoordelijk voor de meest fatale verkeersongevallen. Zijdelingse ongevallen op kruispunten en frontale aanrijdingen blijken minder fataal te zijn. Het aantal zwaargewonden door ongevallen tegen een obstakel buiten de weg, bedraagt 18 percent van het totaal aantal zwaargewonden. Uit de cijfers van Touring blijkt ook hier geen significante daling of wijziging voor te komen.

En wat blijkt nog uit die cijfers?
Bomen zijn de grootste boosdoeners! Gevolgd door verlichtingspalen!
Had ik het niet gedacht.

In de periode 2009-2013 waren bomen langs de weg verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de dodelijke slachtoffers. Verlichtingspalen voor 20 percent, vangrails voor 12 percent en muren en constructies voor 8 percent.

Touring stelt terecht dat niemand het verdient om door onoplettendheid of verstrooidheid te sterven tegen een boom of een verlichtingspaal. Daarom pleit de mobiliteitsorganisatie voor meer ‘vergevingsgezinde’ wegen! Een ‘vergevingsgezinde’ weg is een weg die zodanig ontworpen is dat wanneer een automobilist ‘toevallig te snel rijdt’ of ‘toevallig een beetje gedronken heeft’ niet noodzakelijk het leven moet laten tegen een of ander obstakel langs de weg.

Er bestaat een heus Vlaams handboek, uitgegeven door het Agentschap Wegen en Verkeer, met richtlijnen voor ‘vergevingsgezinde’ wegen. Daarin staat onder meer dat enkel bomen met een diameter van minder dan 10 cm ‘bots-vriendelijk’ zijn. Struikgewas en hakhout zijn ook beplantingsvormen die een positieve invloed hebben op het gecontroleerd tot stilstand brengen van een voertuig. Zo staat het letterlijk in het handboek!

Moeten de mooie grote laanbomen die her en der langs onze wegen nog te vinden zijn dan plaats ruimen voor bots-vriendelijke exemplaren? Of moeten we ze vervangen door haagjes en struikjes? Dat zou een historische vergissing zijn. Vorige week werd ik nog in vervoering gebracht door de schoonheid van een prachtige platanenrij langs beide zijden van de N57, de ring rond Lessines (provincie Henegouwen). Ik weet niet of de bomen hier veel slachtoffers maken.

Maar grote bomen zijn niet alleen mooi.

Grote bomen bieden op heel wat plaatsen in Vlaanderen een perfecte bescherming voor de zwakke weggebruikers op de erachter gelegen fietspaden. Ik zou het woord ‘vergevingsgezind’ niet in de mond durven nemen wanneer een ‘toevallig te snel rijdende’ automobilist er levend vanaf komt ten koste van een jeugdige fietser die niet voldoende beschermd was door een ‘bots-vriendelijke’ beplanting.

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert