vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Creativiteit gevraagd

2015/3

We zijn een half jaar ver in 2015. Dat betekent dat de gemeenten al zes maanden lang geen pesticiden meer mogen gebruiken voor het onderhoud van het openbaar domein. Dit verbod geldt trouwens ook voor andere overheden en beheerders van grote domeinen.

Bij mijn weten heeft tot op heden niemand een goed zicht op de naleving van deze wetgeving. Hier en daar zal er nog wel ‘gespoten’ worden, vermoed ik. Een aantal gemeenten zit blijkbaar met de handen in het haar omdat ze in de voorbije jaren kansen hebben laten liggen om te experimenteren met alternatief onkruidbeheer. Zij hebben de specifieke aanpak, die het pesticidenvrij beheer zeker en vast vereist, niet of onvoldoende voorbereid en een adequaat beheer steeds voor zich uitgeschoven. Zij hebben wellicht gedacht dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen.

Maar helaas voor de twijfelaars en sceptici van weleer! De wet is de wet. Dura lex, sed lex. De wetgeving op het duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest, met name het decreet van 8 februari 2013, is zeer duidelijk. Het is trouwens de uitvoering van een Europese Richtlijn die verplicht moest omgezet worden in nationale en regionale wetgeving.

Als vereniging van gemeenten hebben wij sinds 2001 de lokale besturen onafgebroken geďnformeerd over de mogelijkheden om de problematiek van onkruidgroei aan te pakken. Dat gebeurde middels de organisatie van studiedagen, demonstraties, infovergaderingen, artikels in Groencontact, workshops, enz. Begin deze maand organiseerden we nog twee studiedagen over het gebruik van beeldbestekken. Een methode die ervoor moet zorgen dat de openbare ruimte kwaliteitsvol kan beheerd worden zonder pesticiden.

Opvallende vaststelling bij dit alles is dat er een grote kloof ontstaan is tussen de believers en de nonbelievers van destijds. De gemeenten die het voorbije decennium aangegrepen hebben om –vaak met vallen en opstaan– om te gaan met onkruid, zitten opvallend verder in hun aanpak. Zij zitten reeds in het stadium van ‘voortdurend verbeteren van de technieken’, ‘anders aanpakken van bepaalde probleemzones’, ‘investeren in meer geschikte machines’, ‘gecombineerd inzetten van technieken en machines’, ‘geregeld afwisselen van beheermethodieken’, ‘investeren in vorming en bijscholing van het personeel’, enz., enz.

Ook valt het op dat de gemeenten die ‘goed bezig zijn’ opvallend meer creativiteit aan de dag leggen om deze of gene uitdaging aan te gaan. Want geloof het of niet, om het openbaar domein onkruidvrij te beheren is zonder enige twijfel een zekere graad van creativiteit nodig. Er bestaan immers geen ideale recepten die voor alle gemeenten en voor alle omstandigheden toepasbaar zijn. Dat bleek ook op een internationale studiedag in Brussel, een paar weken geleden, waar vertegenwoordigers uit Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Nederland, Italië, Zwitserland, Frankrijk, … kwamen uitleggen hoe zij op een creatieve manier worstelen met ‘hun’ onkruid.

Toch zijn er een aantal recepten die even drastisch als universeel blijken te zijn. Ik noem er enkele: ‘alle onnodige verhardingen zonder pardon elimineren’, ‘goed nadenken over de keuze van het soort verhardingsmaterialen in functie van het gebruik’, ‘anders kijken naar onkruid’. Sommige onkruiden zijn heus wel te beheren (beheersen) en hebben ook zo hun mooie kantjes, …

Later op het jaar plannen we nog een demodag voor machines die onkruiden aanpakken met warmte. In afwachting wens ik jullie een paar mooie zomermaanden toe.

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert