vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Veertig jaar op de barricade voor ‘groenere’ gemeenten

2014/6

Op 16 december 2014 was het precies 40 jaar geleden dat de Vereniging voor Openbaar Groen werd opgericht.

Het was toentertijd een bijzondere gebeurtenis in het statige stadhuis van Mechelen. Zeven Vlaamse steden beslisten om een vereniging op te richten met de bedoeling samen te werken en het openbaar groen in Vlaanderen op een hoger niveau te tillen.  Het was iets nieuws!

Het creëerde mogelijkheden om collegiaal informatie en ervaringen uit te wisselen. Bovendien zouden de kleinere gemeenten – als ze aansloten bij de club – mee kunnen profiteren van de kennis van de grotere. Een ‘schone’ gedachte!

Omdat communicatie in de jaren ‘zeventig’ nog iets heel anders was dan nu, werd ook beslist om op regelmatige basis een tijdschriftje uit te geven. Het werd een gestencild document van een tiental bladzijden dat de toepasselijke naam ‘Groenkontakt’ meekreeg. Het was de voorloper van het blad dat nu voor u ligt, een grondige facelift en een herziening van de Nederlandse spelling later.

Oh ja, voor de jongere collega’s: een stencil is een papier met een waslaag, waarop iets kan worden geschreven of getypt dat daarna op een redelijke oplage machinaal kan worden afgedrukt. Fotokopiëren was toen nog iets futuristisch.

Laat staan dat er in die tijd gefaxt kon worden of ge-e-maild. En van twitter, facebook en dat soort dingen vermoedde zelfs niemand dat het ooit zou worden uitgevonden! Om maar te zeggen dat ‘netwerking’ tussen collega’s groenambtenaren in de zeventiger jaren van vorige eeuw niet vanzelfsprekend was. En toch was het precies dat wat de oprichters van de Vereniging voor Openbaar Groen voor ogen hadden toen ze in 1974 in het Mechelse stadhuis toostten op hun nieuwgeboren telg.

Met dit nummer van Groencontact sluiten we de veertigste jaargang af. Het is een dunner nummer dan gewoonlijk. Maar u krijgt wel een extra dikke bijlage met alle informatie over de ‘Groene Lente 2014’. Deze actie was andermaal een geslaagde campagne waarmee onze Vlaamse gemeenten hun ‘groene’ inspanningen extra in de kijker konden zetten. De feestelijke slotactiviteit van de ‘Groene Lente’ op 16 december in Eeklo toonde aan dat veel van onze gemeenten wel degelijk investeren in duurzaam en kwalitatief hoogstaand openbaar groen.

Op het einde van de happening in Eeklo konden we met genoegen het glas heffen op 40 jaar intense samenwerking tussen de gemeentelijke groendiensten in Vlaanderen, met dank aan de VVOG. En hoe konden we deze drink beter bezegelen dan met het aanplanten van een eerste van veertig herdenkingsbomen.

Ik wens alle lezers van Groencontact een veelbelovend en succesvol 2015.

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert