vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Bomen beter beschermen

2014/5

Bomen beter beschermen

Meer dan dertig jaar geleden publiceerde de Vereniging voor Openbaar Groen een brochure met als titel ‘Bomen beschermen op bouwwerven’. Recent werd deze VVOG-publicatie van onder het stof gehaald en heruitgegeven in de vorm van een VVOG-zakboekje. Reeds het derde zakboekje op rij!

Als we sommige collega’s groenambtenaren mogen geloven was het hoog tijd om dit item nog eens op te rakelen. Bomen worden door sommigen met zo weinig respect behandeld dat het bijwijlen aan het onwaarschijnlijke grenst. De coverfoto spreekt boekdelen, denk ik.

En wij dachten dat de kennis over bomen en het besef dat bomen belangrijk zijn, toegenomen was!

Niet dus bij nutsbedrijven die zich allerminst zorgen maken om de stabiliteit van een boom zelfs als die vijftig procent van zijn wortelpruik kwijt is!

Niet dus bij kabeldistributeurs die doodleuk draden en leidingen leggen en trekken, liefst zo dicht mogelijk bij de stam van een boom !

Niet dus bij bouwfirma’s voor wie bomen meestal vervelende obstakels zijn die in de weg staan van kranen en werfvoertuigen !

De nieuwe VVOG-publicatie komt dus zeker niet te vroeg. Want bomen zijn meer dan ooit nodig in onze woonomgeving. Vooral grote bomen hebben we hard nodig. Laten we er bedachtzaam mee omspringen.

Het is wel verheugend vast te stellen dat de auteurs van het geüpdatete Standaardbestek 250 de bescherming van bomen uitdrukkelijk opgenomen hebben in de nieuwste editie die een dezer dagen verschijnt.

Maar het opnemen van beschermingsmaatregelen in een bestek is natuurlijk één zaak. Het opvolgen van de werken is een andere zaak. Wanneer schade aan bomen vastgesteld wordt, is het zeer belangrijk dat het opdrachtgevend bestuur onmiddellijk actie onderneemt.

Een aannemer die zijn boekje te buiten gaat inzake boombescherming moet zo snel mogelijk een schriftelijke ingebrekestelling krijgen waarin voorbehoud gemaakt wordt inzake de stabiliteit van de bomen. Deze ingebrekestelling wordt best aangetekend verstuurd en bevat tevens een berekening van de schade (volgens de Uniforme Methode) én een vraag om in geval van graafwerken deze niet te dichten tot de tegensprekelijke vaststellingen gebeurd zijn.

Met de beste groeten

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert