vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Pleidooi voor een bomenplan 2050

2014/3

In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei laatstleden hebben twee eminente professoren het belang van bomen en bossen als wezenlijk onderdeel van een gezonde en aangename leef- en werkomgeving onder de aandacht gebracht van publiek, beleidsmakers, middenveldorganisaties en pers.

In hun rapport pleiten prof. Bart Muys (KULeuven) en prof. Kris Verheyen (UGent) voor het opstellen van een Bomenplan 2050, een wetenschappelijk onderbouwd, maatschappelijk gedragen, samenhangend en vooruitziend plan.

Bomen en bossen vervullen immers niet alleen belangrijke functies op vlak van ecologie, landschap en recreatie.  Ze dragen ook substantieel bij tot de gewenste ontwikkelingen op vlak van economie en de kwaliteit van de leefomgeving. Bovendien is groen essentieel voor de volksgezondheid. Ook kunnen grote bomen en bossen helpen om extra CO2 vast te leggen en zo bij te dragen om onze netto-uitstoot van broeikasgassen te beperken.

De professoren stellen dat de wetenschappelijke resultaten talrijk en erg overtuigend zijn. Het bos in Vlaanderen en de Vlamingen zouden er baat bij hebben, indien de volgende Vlaamse regering werk zou maken van zon Bomenplan.

De professoren vragen in hun rapport dat naast beleidsmakers ook andere actoren uit het middenveld en de economische sectoren hun schouders zetten onder dit belangrijk initiatief.

Als Vereniging voor Openbaar Groen willen wij hier zeker aan meewerken. Wij staan achter het idee van zon Bomenplan en vragen dat het zou opgenomen worden in het Vlaams regeerakkoord waar momenteel over  onderhandeld wordt.

Ook pleiten de professoren ervoor dat de nodige instrumenten om dit plan te realiseren beschikbaar zouden zijn.
Een belangrijk instrument voor het Bomenplan 2050 zou een algemene inventaris van het openbaar groen in Vlaanderen kunnen zijn.

Als Vereniging voor Openbaar Groen zijn wij al jaren vragende partij om een inventaris te kunnen opmaken van de actuele toestand van het openbaar groen in de Vlaamse gemeenten. De recentste cijfers dateren van het begin van de jaren negentig van vorige eeuw!

Op basis van degelijk en actueel cijfermateriaal zou de Vlaamse overheid kunnen beschikken over een objectief instrument om naar de gemeenten toe een stimulerend en doeltreffend groenbeleid te voeren.

Tenslotte zijn wij van oordeel dat de opgebouwde kennis en inzichten van onze Vlaamse groenambtenaren mee van nut kunnen zijn bij de totstandkoming van bovenvermeld Bomenplan. Wij denken dat het nuttig zou zijn om het oplijsten van deze knowhow mee te inventariseren.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert