vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > BelgiŽ is bijenkerkhof van Europa

2014/2

Deze hoogst verontrustende krantentitel was begin april te lezen in de Morgen. Uit een recente studie zou blijken dat ons land op vlak van bijensterfte bijzonder slecht scoort in vergelijking met andere Europese landen.

Het gaat al jaren niet goed met de bijen en daar moet dringend iets aan gedaan worden. Daarom lanceerde de Vlaamse Imkersbond een tijdje geleden een oproep naar alle Vlaamse gemeentebesturen om een tandje bij te steken en het charter ĎBij-Vriendelijke gemeenteí te ondertekenen en uit te voeren (zie verder in dit nummer).

Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. Een derde van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van natuurlijke bestuiving. De bekendste bestuivers zijn de honingbij, de hommel en de solitaire bijen. Bijen zijn ook belangrijk voor de voortplanting van inheemse planten, waardoor ze bijdragen aan de biodiversiteit. Bijen produceren daarenboven honing, goed voor een wereldproductie van 1.383.000 ton.

Bijen hebben ook een waarschuwende functie. De bijensterfte die nu heerst, waarschuwt ons dat we beter met ons leefmilieu moeten omgaan. Bijensterfte neemt wereldwijd alarmerend toe. De bijensector staat in Vlaanderen, zoals elders in Europa en in de wereld sterk onder druk door de uitzonderlijke bijensterfte van de afgelopen jaren. Ook wilde bijen zijn in sommige gebieden nog nauwelijks te vinden.

Een combinatie van diverse factoren ligt aan de basis van het probleem. Wetenschappers in Vlaanderen noemen twee factoren die er bovenuit springen: enerzijds de verminderde aanwezigheid van geschikt voedsel voor de bijen, vnl. door een verminderde biodiversiteit, en anderzijds de besmetting met de varroamijt, een schadelijke parasiet. Bijen moeten voldoende nectar en stuifmeel vinden in hun directe leefomgeving.

Hedendaagse akkers en weiden bevatten echter weinig tot geen bloemen. Pesticiden komen op de derde plaats als oorzaak van massale bijensterfte. Vooral de nieuwste generatie pesticiden van de familie van de neonicotinoÔden blijkt zeer schadelijk.

Het is hoog tijd dat op alle niveaus in de samenleving gehandeld wordt in het belang van de bijen en lokale besturen kunnen hierbij een zeer belangrijke rol spelen door alle biotopen in de gemeente te verrijken en bij-vriendelijk te beheren.

Samenwerking tussen imkers en groendiensten lijkt mij een absoluut na te streven doel. Ook sensibilisering van de burger ťn de landbouw en de industrie zullen noodzakelijk zijn om het tij te doen keren.

In dit nummer van Groencontact leest u over een prijzenswaardig initiatief van de stad Genk. Wie meer wil weten over deze problematiek kan surfen naar www.konvib.be, www.honeybee.be of www.info-bijen.be. Ook een interessante website is www.denederlandsebijen.nl.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert