vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Woorden wekken, voorbeelden strekken

2013/5

Begin oktober organiseerde de Vereniging voor Openbaar Groen een succesvol studiebezoek aan Sint-Niklaas. De hoofdstad van het Waasland was dit jaar onze ‘groen- en bloemengemeente’ en uiteraard ook onze kandidaat voor Entente Florale. U leest in dit nummer alles over de resultaten van deze Europese wedstrijd.  Sinds enkele jaren organiseren wij in de eerste helft van oktober een uitgebreid werkbezoek aan ‘onze’ groen en bloemengemeente. Wij vinden dat de inspanningen die deze gemeente gedaan heeft om uit te pakken op Europees niveau ook op Vlaams niveau bruikbaar zijn.

En gelet op de belangstelling voor het bezoek aan Sint-Niklaas kunnen we afleiden dat deze zienswijze door heel wat collega’s gedeeld wordt. Waar we aanvankelijk voorzien hadden om het aantal deelnemers te beperken tot een 50-tal personen (één volle bus) werd één week voor datum beslist om een tweede bus te bestellen. Zo konden de geïnteresseerden van de wachtlijst op de valreep toch nog mee naar het Soete Waasland. Uiteindelijk waren we met een tachtigtal enthousiaste collega’s. Voornamelijk groenambtenaren en groenmandatarissen die vol lof waren over de aanpak van het stadsbestuur van Sint-Niklaas.

Het succes van de formule zit hem wellicht in een combinatie van factoren. Een ongedwongen uitstap met een uitgebreid aanbod aan interessante praktijkvoorbeelden. Een ontmoetingsmoment met gelijkgestemden, ideaal om te netwerken, ideaal om te overleggen, ideaal om op een constructieve manier te discussiëren over gemeenschappelijke problemen.

Wij nemen ons voor om volgend jaar en de jaren daarop deze formule van studie-uitstappen verder uit te bouwen. Want er valt heel wat te leren van een plaatsbezoek bij de collega’s.

Zoals u merkt, staat dit nummer van Groencontact in het teken van de bossen. Eén keer per jaargang aandacht vragen voor de bossen is -me dunkt- zeker niet overdreven. Want Vlaanderen is en blijft een bosarme regio. En bossen hebben zoveel te bieden. Helga Van der Veken van Argus heeft het over een rits aan ecosysteemdiensten. In haar bijdrage doet zij een oproep naar de gemeentebesturen die interesse hebben om samen met Argus ongeveer 5,5 ha te bebossen.

Bert De Somviele van Bos+ richt zich ook naar de Vlaamse gemeentebesturen. Hij focust onder meer op de cruciale rol van de lokale besturen inzake bosbehoud. En ook hij heeft een oproep voor de gemeenten. Hij wil graag al uw ervaringen kennen met acties inzake bosbehoud. Positieve, maar ook negatieve.

In dit ‘bosnummer’ komen ook twee gemeenten aan bod die creatief met bos bezig zijn geweest in de voorbije jaren. Opwijk voerde in het voorbije decennium een bosvriendelijk beleid en werd daar in 2011 als een van de eerste Vlaamse gemeenten voor beloond met centen uit het bossencompensatiefonds. Hasselt realiseerde vorig jaar een unieke begraafplaats, een strooibos. Wij zijn alvast benieuwd hoe dat in de toekomst evolueert.

Veel leesplezier.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert