vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Zonder is niet fatsoenlijk

2003/01

Enkele weken geleden ontvingen alle gemeentebesturen het langverwachte 'draaiboek' voor de afbouw van bestrijdingsmiddelen door openbare besturen. Het is een lijvig werkstuk geworden van bijna 200 bladzijden. Alle openbare besturen worden nu verondersteld dit document te bestuderen en tegen 1 juni 2003, zoals het decreet het voorschrijft, een reductieprogramma te schrijven. Alleen dan kunnen ze er zeker van zijn dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen op een ordentelijke manier kan afgebouwd worden.

Het opstellen van een reductieprogramma geeft hen immers de mogelijkheid om af te wijken van de nuloptie (vanaf 1 januari 2004) en een redelijke termijnplanning uit te werken die loopt over een periode van 10 jaar tot in 2014. Zo blijkt althans uit het 'draaiboek'. Het uitschrijven van een ernstig reductieprogramma kan echter niet gebeuren in een tijdspanne van enkele maanden. De minister heeft er niet minder dan 13 maanden over gedaan om de richtlijnen voor het reductieprogramma uit te schrijven. Van de gemeenten wordt nu verwacht dat ze de klus klaren in minder dan 10 weken. Dit lijkt ons niet fatsoenlijk!

Zonder degelijke begeleiding is het uitwerken van een reductieprogramma voor een doorsnee gemeente en wellicht ook voor vele andere openbare besturen een onmogelijke opdracht. Temeer als men bedenkt dat het papierwerk voor de gemeenten nogmaals verhoogd wordt met het opstellen van rapporterings- en planningsdocumenten, evaluatierapporten, sensibilisatieprogramma's, enz.

De VVOG heeft er bij de bevoegde minister dan ook op aangedrongen middelen te krijgen om extra ondersteuning aan de gemeenten te kunnen aanbieden. Op deze vraag is tot op heden echter geen duidelijk antwoord gekomen waardoor de steun voorlopig uitblijft. Dit lijkt ons andermaal onfatsoenlijk!

Zonder logistieke steun,is echt niet fatsoenlijk!

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert