vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Park voor de toekomst

2013/3


In 2010 is de stad Oostende in een Europees project gestapt met het Rother District in Zuid-Engeland. Drie jaar lang hebben politici en ambtenaren van beide besturen zich geconcentreerd op de studie van zes concrete groenprojecten. Het werd een leerrijke en buitengewoon interessante oefening in visievorming over de Kanaal-grens heen.

De centrale vraag van het Interreg IVA 2 Zeeën project was: welke parken hebben we nodig in de 21e eeuw? Hoe zouden de landschappen en groene ruimten er vanaf heden best uitzien? Hiermee werd volop ingespeeld op de hernieuwde aandacht voor parken en groene ruimten.

We weten nu hoe belangrijk en noodzakelijk groene publieke ruimten zijn voor de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van de burgers (zie p.12). Parken van vandaag zijn er voor iedereen en zijn veel ruimer opgevat dan vroeger: naast toerisme en recreatie zijn ook thema’s als stedelijke landbouw, mobiliteit, klimaatverandering en energie aan de orde. Groene ruimten zijn ook niet langer monofunctioneel maar spelen in op een brede waaier aan behoeften van de stedeling.

Tijdens zes workshops werden concepten, schetsen en plannen besproken en geëvalueerd. Met de hulp van collega’s uit verschillende administraties, externe deskundigen en studenten kregen de zes projecten verdere inhoud en vorm en werd gaandeweg duidelijk aan welke eisen groene ruimten moeten beantwoorden om te voldoen aan de noden en de behoeften van de stedeling van vandaag en … morgen.

Op 25 april laatstleden werden de eindresultaten van het Europees project voorgesteld op een internationaal symposium in Oostende. Op die dag konden de deelnemers voor het eerst kennismaken met een van de opvallendste van de zes projecten, het Groen Lint rond Oostende.

Het Groen Lint is een ambitieus project dat een nieuwe betekenis wil geven aan de groengebieden en landschappen aan de rand van Oostende. Het wil in de lengterichting parken, bossen en groengebieden verbinden tot een groen kralensnoer omheen de stad en in de breedterichting de verstedelijkte rand verknopen met het open landschap. De achterkant van de stad moet als het ware een tweede voorzijde worden.

Voor wie er op 25 april niet kon bij zijn in Oostende, geen nood. De resultaten van het studiewerk werden gebundeld in een bijzonder interessant boek dat uitpuilt van de ideeën en de praktijkvoorbeelden. ‘Park voor de toekomst – een voorbeeldgids voor de 21e eeuw’ is een must voor wie zich wil verdiepen in het openbaar groen van de toekomst.

Wie het verhaal van het Groen Lint nog eens uit eerste hand wil horen is van harte welkom op de VVOGstudiedag van 26 september aanstaande in Nieuwpoort (zie p. 27). Eli Devriendt, die nauw betrokken was bij het Europees project, zal de finesses van het Groen Lint nog eens uit de doeken doen. De deelnemers aan de studiedag ontvangen een exemplaar van het hierboven geciteerde boek. Met dank aan het stadsbestuur van Oostende!

En voor wie niet kan wachten is er ook nog www.oostende.be/groenlint. Voor wie het hele verhaal van het Europees avontuur van Oostende wil herbeleven verwijs ik naar www.oostende.be/c21p.

 Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert