vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Besparen op groen leidt tot onherroepelijk waardeverlies

2013/1


De nieuwe gemeenteraden en nieuwe schepencolleges zijn inmiddels twee maanden aan de slag. Uit een eerste analyse van onze eigen studiedienst blijkt dat vrijwel alle gemeenten een schepen hebben die expliciet bevoegd is voor ‘openbaar groen’.

Tijdens de infosessies die de Vereniging voor Openbaar Groen de voorbije weken organiseerde, hebben we met een aantal van hen kunnen kennismaken. Wat ons opviel was de jonge leeftijd van de nieuwe schepenen. Zou dit betekenen dat de bevoegdheid ‘openbaar groen’ bij voorkeur toevertrouwd wordt aan een nieuwkomer?  Ook opvallend is dat het ‘groen’ schepenambt overwegend een mannelijke aangelegenheid is. Slechts een op de vijf groen-schepenen is een vrouw.

En voor de liefhebbers zijn hier nog enkele cijfertjes. Een op de drie groen-schepenen is van CD&V-signatuur.  Open VLD levert 15 % van de groen-schepenen, N-VA en Sp-a elk ongeveer 10 % en Groen! 5 %. De anderen behoren tot een lokale lijst of een kartellijst. Eén groen-schepen is lid van een Franstalige lijst.

Tot daar de makkelijke cijfertjes. Nu de moeilijke.

In veel steden en gemeenten wordt momenteel flink gesleuteld aan de begroting. En naar verluidt moet er heel wat bespaard worden. Het is algemeen geweten dat de eerste jaren van de legislatuur de makkelijkste zijn om de hakbijl boven te halen. Laat ons echter hopen dat de nieuwe mandatarissen dit wapentuig niet blindelings hanteren en goed nadenken waar en wanneer budgetten kunnen ingekrompen worden.

Groenvoorziening is zo’n budgetpost waar lokale bestuurders nogal eens begerig durven naar lonken wanneer extra centen moeten gevonden worden. Een blinde besparing doorvoeren op het budget voor groenvoorziening is echter geen goed idee. Openbaar groen is in het ‘Stedengewest Vlaanderen’ van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de stads- en dorpskernen. Dat wordt toch beweerd! En wie ben ik om dat tegen te spreken.

Sinds de resultaten bekend raakten van een recente VITO-studie in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (zie p. 8) weten we ook dat openbaar groen uiterst waardevol is. In de studie worden niet minder dan 16 ‘groene voordelen’ opgesomd die in dit en volgende nummers van Groencontact uitvoerig aan bod komen.

Het Agentschap zet dit jaar trouwens hoog in op de ‘waarde van groen’. Op 26 mei, de Dag van het Park, maakt de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur de resultaten van de VITO-studie bekend en wordt een oproep gelanceerd om meer te investeren in groen.

Ondoordacht besparen op openbaar groen kan leiden tot onherroepelijk waardeverlies. Het zou jammer zijn als de nieuwe gemeentebesturen hier in de fout zouden gaan!

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert