vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Groene Lente

2012/6
Groene Lente

Op 13 december heeft de Vereniging voor Openbaar Groen haar 38e werkingsjaar afgerond met een schitterend feest in de gebouwen van de Veiling van Hoogstraten. De Noordkempense stad die we allemaal kennen van de aardbeien en die eind vorig jaar uitgeroepen werd tot Groen- en Bloemenstad 2012, stond dit jaar model voor de andere steden en gemeenten in Vlaanderen als Leefbare Groene Stad. Hoogstraten kreeg trouwens een welvderdiende gouden plak in de wedstrijd Entente Florale.

Ik wil mijn bijzondere appreciatie uitspreken voor de positieve samenwerking zowel met de ambtenaren als met de mandatarissen van Hoogstraten. De VVOG organiseert haar sensibilisatieactie Groene Lente reeds een tiental jaar in nauwe samenwerking met de Groen- en Bloemengemeente van het jaar. En ik heb het gevoel dat we in dit verband kunnen spreken van een evolutie in crescendo, met dank ook aan alle deelnemende steden en gemeenten.

Als bijlage bij dit nummer van Groencontact vindt u de nieuwe brochure met de projecten die dit jaar deelnamen aan de Groene Lente. Ik hoop vurig dat deze publicatie een waardevolle inspiratiebron zal zijn voor die gemeenten die nog nooit hebben deelgenomen. Zij zijn bij deze van harte uitgenodigd om zich in de lente van 2013 kandidaat te stellen.

Ik ben er van overtuigd dat de Groene Lente (what’s in a name) voor onze Vlaamse steden en gemeenten een formidabele kans biedt om zich te tonen aan de rest van Vlaanderen. En waarom ook niet aan de wereld? Reeds tientallen jaren sturen wij onze Groen- en Bloemengemeente van het jaar naar Entente Florale. Sinds 1997 stimuleren wij onze steden en gemeenten hun kans te wagen om een Liveable Community Award in de wacht te slepen. Niet alleen om een trofee binnen te rijven maar ook en vooral om zich te meten met andere steden en gemeenten en ideeën op te steken van anderen.

Als jurylid van de LivCom Awards valt het mij telkens weer op hoe gelijkaardig de problemen en uitdagingen zijn overal ter wereld. En hoe inspirerend het kan zijn om oplossingen en ervaringen, over taal- en cultuurgrenzen heen, met mekaar te delen. Minister Schauvliege heeft reeds meermaals de wens uitgesproken dat onze steden en gemeenten zich nadrukkelijker zouden tonen aan de wereld. Ik zou zeggen, grijp jullie kans. Als Vereniging voor Openbaar Groen steunen wij in dit verband volop de GidS-actie Groen in de Stad en de ambitie om in 2020 met Vlaanderen een LivCom Award te behalen.

En voor wie het eerst allemaal eens wil bekijken alvorens op de internationale toer te gaan, dient zich in 2013 een uitstekende gelegenheid aan. Eind september wordt de internationale prijsuitreiking van Entente Florale in ons land georganiseerd. Nieuwpoort, dat reeds meermaals scoorde in diverse internationale wedstrijden en dat in 2013 zijn 850e verjaardag viert, zal in het laatste weekend van september optreden als gaststad voor de vele Europese delegaties. In de marge van dit evenement zal de VVOG op 26 september een internationaal symposium organiseren rond het thema ‘Groen als tool voor Citymarketing’.

Ik wens alle huidige en toekomstige deelnemers aan de Groene Lente van harte proficiat met hun inspanningen om van Vlaanderen een Duurzaam en Groen Stedengewest te maken.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert