vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Bomen over bomen

2012/2

Bomen over bomen

Beste lezer, in dit nummer van Groencontact wordt veel aandacht besteed aan bomen. Hiermee spelen we met graagte in op het Groen in de Stad-thema dat door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vorig jaar gelanceerd werd: ‘de juiste boom op de juiste plaats’. Een ‘waarheid als een koe’ waar heel vaak tegen gezondigd wordt.

Om ontwerpers en groenplanners te helpen bij het maken van de juiste boomkeuze heeft het ANB zopas een nieuwe website gelanceerd: ‘www.bomenwijzer.be’. De auteurs van de site hebben geprobeerd om zoveel mogelijk gekende en grondig gecheckte informatie in deze nieuwe tool te stoppen. En ik denk dat ze daar aardig in geslaagd zijn.

Het bestaan van dit waardevol instrument betekent evenwel niet dat je als gebruiker ontslagen bent van alle verantwoordelijkheid en dat je niet kritisch moet blijven. De eigen ervaring en een grondige kennis van bomen en inzicht in de eigenschappen van de standplaats blijven uitermate belangrijk en onontbeerlijk om uiteindelijk de juiste keuzes te maken.

In tegenstelling tot vele andere lijstjes producerende-websites is de zoekfunctie van de ‘bomenwijzer’ gepre- conditioneerd . Als gebruiker ben je verplicht om bij aanvang van elke zoekopdracht überhaupt drie parame- ters in te vullen: de gewenste boomgrootte, het bodemtype en de vochttoestand van de standplaats. Pas daarna kun je minder cruciale parameters ingeven zoals bloemkleur, bloeitijdstip, schorskleur, herfstkleur, ...

Ik hoef hier wellicht niet nog eens te herhalen dat bomen erg belangrijk zijn voor de leefkwaliteit van een stedelijke omgeving. Op de Groen in de Stad-studiedag van 18 april in Brasschaat noemde spreker Annemiek Van Loon grote bomen de airconditioners van de stad die ervoor zorgen dat een stad kan blijven functioneren.

Stadsbomen hebben dus wel degelijk een grote waarde. Voor ons als groenvoorzieners is het belangrijk om de waarde niet alleen te bekijken op vlak van ‘gezondheid’, ‘natuur’, ‘welbehagen’, e.d. We moeten op de waarde van bomen ook een keihard economisch cijfer durven plakken. De Uniforme Methode voor Waardebe- paling van Bomen is hierbij een uitstekend instrument.

Mede door toedoen van de campagne de Groene Stad is bij onze Noorderburen een interessante discussie op gang gekomen over de economische waarde van groen. Aan de oorsprong ervan ligt de strijd die groenbe- heerders meer en meer moeten voeren om bestaansrecht voor groen op te eisen. Want groen wordt toch nog altijd beschouwd als een loutere kostenpost. Een kost die node betaald moet worden om de stad leefbaar te houden.

Vraag is wel hoe we de effectieve waarde van groen kunnen vaststellen. In Nederland berekende adviesbu- reau KPMG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dat er jaarlijks € 95 miljoen bespaard kan worden op ziektekosten bij mensen met depressie en angststoornissen als er in stede- lijke wijken tien procent meer groen komt. Hoe langer hoe meer blijkt uit verifieerbare cijfers dat de waarde van huizen sterk beïnvloed wordt door de aanwezigheid van groen in de omgeving van die huizen. Ook hier bestaat Nederlands studiemateriaal over, al is dat niet eenduidig in zijn conclusie.

Jos De Wael

 

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert