vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Meer groen op straat

2012/3

Beste lezer

In de media wordt de zoveelste discussie gevoerd over het investeren in meer veiligheid op straat. Onder het motto ‘meer blauw op straat’ overleggen de premier en een aantal federale ministers met de burgemeesters van de vijftien grootste gemeenten over de veiligheid in onze steden.

Sinds de ‘Affaire Dutroux’ heeft de Belgische overheid al immens veel geld gestopt in het verhogen van de ‘veiligheid op straat’ of beter gezegd, in het ‘veiligheidsgevoel op straat’. En u hoort mij niet zeggen dat de overheid niet moet investeren op dit vlak. Maar ik vraag mij af of dat geld wel goed besteed is en of we voor ons eigen welzijn niet beter een deel van die middelen zouden investeren in ‘meer groen op straat’. Groen om de leefbaarheid van onze steden te verhogen! Aan tips en ideeën was er dezer dagen geen gebrek.

Op een recente studiedag werd een schitterende publicatie over het gebruik van kruidachtigen in openbaar groen voorgesteld. De laatste telg in de reeks Vademecums van het ANB. Hiermee kunnen we als groenambtenaar alleszins weer aan de slag om onze leefomgeving te vergroenen.

Op een eerdere studiedag van het ANB, waar de Bomenwijzer werd voorgesteld, kregen we heel wat tips om de juiste boom op de juiste plaats te zetten.

Op diezelfde studiedag kregen we ook te horen dat er een nieuwe wetgeving (decreet van 16 maart 2012 inzake energie) verschenen is die de energienetbeheerders heel wat faciliteiten verleent om bomen die hinderlijk zijn voor gas- en electriciteitsleidingen te verwijderen of grondig toe te takelen. En wellicht zijn de bekommernissen van de netbeheerders terecht!

Want boomwortels kunnen levensbedreigende schade aanrichten aan -zeg maar- de gasleiding. Een reden temeer om ‘beter te investeren in de ondergrond’ als we bomen willen aanplanten. En geef toe, beste groenambtenaar, hier knelt bij ons het schoentje toch bijzonder erg. Terwijl het juist de kwaliteit van de ondergrond is die bepaalt hoe goed of hoe slecht een boom zal groeien.

In dit verband kon ik recent kennismaken met James Urban, Amerikaans expert op het vlak van ‘stadsbomen’. Deze welbespraakte urban arborist kwam onlangs op uitnodiging van de firma Agro Vangeel in Brussel een workshop geven over ‘het belang van de grond’. Het enige wat bomen nodig hebben is ‘aarde’, of zoals hij het zelf plastisch formuleerde ‘trees need dirt’.

Als de bodem OK is, zullen bomen groeien. Maar een bodem die OK is, is er een die zowel fysisch, biologisch als chemisch in orde is (met inbegrip van alle interacties tussen deze factoren). En het is evident dat investeren in de grond geld kost. Maar oeverloos investeren in bomen die van bij de aanplant een erbarmelijk lot toebedeeld krijgen tussen beton en nutsleidingen, kost wellicht nog meer geld!

Als we meer groen op straat willen, moeten we investeren in de grond, zo simpel is dat!

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert