vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > De complexiteit van het groene vak

2002/06

We staan er meestal niet bij stil maar het runnen van een groendienst en het beheer van het openbaar groen is absoluut geen sinecure. Werken met levend materiaal in een ruim assortiment van al gauw honderden verschillende plantensoorten vergt veel vakkennis.

Iedere plantengroep, gaande van gras(sen) tot bodembedekkers, heesters of bomen, dient op een andere specifieke manier onderhouden te worden. Beheer in openlucht impliceert ook dat men voortdurend rekening moet houden met steeds wisselende parameters. Zo is het weer een onvoorspelbare maar toch belangrijke factor waarmee rekening moet gehouden worden.

Ook moet het groen beheerd worden doorheen de wisselende seizoenen, terwijl ieder seizoen op zich zijn specifieke taken meebrengt. In de herfst is men vooral bezig met het ruimen van bladeren, in de winter met snoeiwerken, in de lente zijn er de nieuwe aanplantingen. In de zomer, de drukste periode van het jaar, moeten gazons gemaaid worden, hagen geschoren, onkruiden bestreden, bloemen moeten water krijgen, enz.

En dan is er binnenkort de toepassing van het nieuwe decreet op de reductie van bestrijdingsmiddelen. De praktische gevolgen van een dergelijke maatregel worden eigenlijk onvoldoende ingeschat. Van de groenbeheerders zal immers verwacht worden dat ze een inventaris opmaken van alle gebruikte bestrijdingsmiddelen. Bovendien moet nagegaan worden hoe vaak en op welke plaatsen deze middelen ingezet worden.

Vervolgens moet een analyse gemaakt worden waarbij de minst schadelijke producten voorrang moeten krijgen en waarbij men overschakelt op andere, meer milieuvriendelijke technieken die nog onvoldoende gekend zijn.

Er is werk aan de winkel!

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert