vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Gemeenten willen invasieve planten aanpakken

2011/5


Beheerders van het openbaar domein in het algemeen en groene ruimten in het bijzonder worden steeds vaker geconfronteerd met de aanwezigheid van een aantal invasieve planten die ernstige problemen opleveren bij het beheer. Ik denk hierbij spontaan aan Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, Amerikaanse vogelkers en grote waternavel.

Het probleem met deze zeer hardnekkige boosdoeners is over het algemeen goed gekend. Maar wellicht is onvoldoende gekend dat er nog andere planten zijn die onze inheemse flora op termijn sterk kunnen verstoren en de biodiversiteit ernstig hypothekeren. En wellicht is onvoldoende gekend dat aan de oorsprong van deze problematiek heel vaak onwetenheid of ondoordacht handelen schuilgaat of schuilgegaan is.

Gemeenten die er werk willen van maken om deze problematiek aan te pakken worden uitgenodigd om de Gedragscode Invasieve Planten te ondertekenen en op die manier te kennen geven dat ze 28 plantensoorten en hun cultivars en variŰteiten niet meer zullen aanplanten in het openbaar groen. Deze planten komen voor op de zogenaamde consensuslijst.

Het betreft een lijst van land- en waterplanten waarover een ruime consensus bestaat en die op een wetenschappelijk verantwoorde manier is tot stand gekomen na grondige bespreking tussen verschillende wetenschappers en vertegenwoordigers van de professionele groensector. Dit overleg werd geco÷rdineerd door het zogenaamde AlterIAS-team dat opereerde in het kader van een Europees Life-project (zie artikel p. 6). De Vereniging voor Openbaar Groen heeft samen met andere beroepsorganisaties uit de groensector de Gedragscode op 15 september symbolisch ondertekend en daarmee te kennen gegeven dat zij dit initiatief ten volle wil ondersteunen en de gemeentebesturen wil aanzetten om zich voor deze zaak te engageren. De gedragscode is een vrijwillig engagement dat gebaseerd is op sensibilisatie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Ik ben er van overtuigd dat de meeste openbare besturen op basis van de objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie die door het AlterIAS-team ter beschikking gesteld wordt, zich kunnen aansluiten bij dit engagement. Temeer omdat overheden, zoals gemeentebesturen, in dit soort zaken een niet te onderschatten voorbeeldfunctie hebben.

Wij kennen het fenomeen. Veel inwoners durven zich in hun gedrag nogal eens spiegelen aan wat hun gemeentebestuur doet. Als de bomen in hun straat onoordeelkundig gesnoeid worden is het gevaar groot dat een aantal inwoners binnen de kortste keren hetzelfde gaat doen met de bomen in de eigen tuin. Anderzijds, als de groendienst een vernieuwende vorm van groenbeheer toepast, zien we dat dit ook gekopieerd wordt in de eigen tuin.

Ik stel voor dat alle groenbeheerders van steden en gemeenten zich terdege informeren en een voorstel doen aan hun bestuur om de gedragscode te ondertekenen. Als VVOG zullen wij via onze informatiekanalen meewerken aan het verspreiden van de AlterIAS-boodschap en oproepen om systematisch over te schakelen op alternatieven.

Meer zelfs, ik denk dat heel wat gemeentebesturen bereid zijn om de bestaande aanplantingen met invasieve soorten om te vormen.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert