vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Bosuitbreiding!

2011/4

Het Internationaal Jaar van de Bossen is nu over halfweg. Hoog tijd dus om een nummer van Groencontact te wijden aan onze bossen.

We weten dat Vlaanderen een bosarme regio is en we weten ook dat lang geleden (15 jaar !) in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vooropgesteld werd om tegen 2007 tienduizend ha nieuw bos te creëren. In 2007 was slechts 29% van deze doelstelling gehaald.

Inmiddels is de bosdoelstelling van het RSV uitdrukkelijk herhaald in het Vlaams Regeerakkoord van 2009 en het Pact 2020 (Vlaanderen in Actie). Het belang van een bosuitbreiding tot de streefoppervlakte van 160.000 ha werd ook in het Rapport ‘Natuurverkenning 2030’ van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek als belangrijk omschreven.

Als we de voorgestelde bosuitbreiding willen realiseren is het duidelijk dat dit een verantwoordelijkheid is van velen: de verschillende overheden, bedrijven, particulieren,… En wellicht zullen we creatiever uit de hoek moeten komen dan tot nu toe het geval is.

Alternatieve vormen van bebossing bieden misschien kansen. Vlak voor de zomer keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waarbij boslandbouwsystemen (Agroforestry) financieel aangemoedigd zullen worden. In volgend nummer komen we op dit thema nog terug.

Gemeenten kunnen zeker ook hun steentje bijdragen. Aan Bert De Somviele, directeur van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, hebben we gevraagd om deze Groencontact in te leiden. Volgens hem spelen de Vlaamse gemeenten meer dan ooit een cruciale rol inzake bosuitbreiding.

Dit nummer bevat ook een aantal interessante bijdragen waarin gemeenten inspiratie kunnen vinden om op lokaal vlak op een innovatieve wijze mee te werken aan bosuitbreiding. Het verkavelingsplan in Waarschoot en het plan om in Halle groene gebieden met elkaar te verbinden en daarbij de bevolking actief te betrekken zijn zeker innovatief én inspirerend!

Ook de katern van het Agentschap voor Natuur en Bos is uiteraard volledig gewijd aan het thema bos. Het Agentschap is in onze regio verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het bosbeleid. Gemeentebesturen kunnen steeds terecht bij de bevoegde ambtenaren voor informatie en ondersteuning. Het Internationaal Jaar van de Bossen is nog niet afgelopen. In volgende nummers zullen we dan ook nogmaals aandacht besteden aan de Vlaamse bossen en het Vlaams bosbeleid.

Tot slot nog een tip voor de gemeenten. Maak van de Week van het Bos (9 tot 16 oktober) dit jaar eens een uitzonderlijk evenement. Bij de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (www.vbv.be) kun je zeker terecht voor ideeën en tips.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert