vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Groen stedengewest Vlaanderen

2011/3

Tijdens de openingsplechtigheid van de Dag van het Park werd zowel door mevrouw Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, als door de vertegenwoordiger van minister Schauvliege een vurig pleidooi gehouden voor een groen en dynamisch stedengewest Vlaanderen dat tegen 2020 model zou moeten staan voor Europa.

Innovatie en creativiteit zijn in dit verband kernwoorden en het is de bedoeling dat iedereen op zoek gaat naar uitdagingen, kansen, onontgonnen potentieel én onvermoede partners: gewestelijke en lokale overheden, verenigingen, ondernemingen én gewone burgers. Met het ‘ideeënboek voor groenere steden en gemeenten in Vlaanderen’ (voor meer info zie ANB-katern) werd aan de lokale besturen een publicatie aangeboden die bedoeld is om zinnen en gedachten te prikkelen.

Het agentschap kiest hiermee voor nieuwe en vernieuwende vormen van samenwerken en hoopt dat Vlaanderen in minder dan tien jaar tijd binnen Europa zal uitgroeien tot een groene regio met een hoge leefkwaliteit waar ruimte is voor creatieve en inspirerende vormen van groen.

De vertegenwoordiger van de minister verwees in haar toespraak naar de jaarlijkse Liveable Communities Awards die toegekend worden aan steden en gemeenten die mondiaal uitmuntend presteren op vlak van groenvoorziening, leefmilieu, kunst cultuur en erfgoed, duurzame leefgemeenschappen en gezonde levensstijl. Sinds de oprichting van deze internationale prijs in 1997 hebben wij in dit blad tientallen keren een lans gebroken voor deze internationale competitie en ‘onze Vlaamse gemeenten’ aangespoord om deel te nemen.

Spijtig genoeg voelden tot nu toe slechts een handvol besturen zich geroepen om hun kans te wagen. Ik heb dit meermaals betreurd en ik hoop dat de aansporing van de minister op dit vlak een en ander in beweging zal zetten.

De hint van de minister is dan ook met dank aangenomen en hopelijk wagen volgend jaar reeds enkele andere steden en gemeenten hun kans. In afwachting dat LivCom in 2020 zijn tenten zou opslaan in Vlaanderen –wat blijkbaar een vurige wens is van de minister- kunnen alle Vlaamse gemeenten alvast beginnen nadenken over de manier waarop ze zich het best aan de wereld kunnen verkopen. Ik blijf er van overtuigd dat wij nu reeds heel wat te bieden hebben aan de wereld.

Voor dit jaar zijn de inschrijvingen helaas afgesloten en alleen Nieuwpoort zal eind oktober opnieuw zijn
kansen wagen. Wij wensen de badstad alle succes toe.

Jos De Wael

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert