vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Zouttekort, een zegen voor de beplanting!

2010/06

Sinds enkele dagen worden alarmerende berichten de wereld ingestuurd in verband met een tekort aan strooizouten om onze wegen bij sneeuw en ijzel berijdbaar te houden. Als we de berichten in de media mogen geloven zou er behoorlijk wat chaos van kunnen komen als het winteroffensief aanhoudt. Half december blijkt de zoutvoorraad van heel wat gemeenten reeds geslonken te zijn tot minder dan 10 procent van de aangelegde voorraad. Ook blijken de voorraden van de zoutleveranciers weldra uitgeput te raken en is de aanvoer uit het buitenland niet gegarandeerd.

Wellicht is deze situatie een zegen voor de beplanting!

Uit onderzoek van tientallen bodemstalen, die de voorbije zomer genomen werden in wegbermen, bleek dat het Na-gehalte tot tien keer hoger was dan normaal. Zelfs halofyten zijn niet in staat om in dergelijke bodems te overleven.

En de verkeersveiligheid dan, hoor ik u al zeggen.

Voor de verkeersveiligheid hoeft het gebrek aan zout niet noodzakelijk een probleem te zijn. Integendeel! Wellicht zet zoutschaarste de wegbeheerders ertoe aan om alternatieven te bedenken. Of misschien komt men op het idee om zuiniger (lees: efficiënter) om te springen met strooizouten. Dit laatste zou betekenen dat de aangelegde voorraad veel langer meegaat waardoor de verkeersveiligheid voor een langere periode verzekerd is.

De vraag is natuurlijk of een zuiniger gebruik de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengt. Ik denk van niet.

Als ik de verhalen van enkele gemeenten mag geloven dan wordt er op sommige plaatsen bijzonder kwistig omgesprongen met strooizouten. Het lijkt erop dat men vaak het zekere voor het onzekere neemt en liever wat meer strooit om er zeker van te zijn dat de wegen berijdbaar blijven. Vroeger hanteerde men dezelfde filosofie voor het strooien van pesticiden: beter wat meer dan strikt nodig, dan zal de kwaal zeker opgelost zijn. Maar wat bleek achteraf: de remedie was erger dan de kwaal. Ook stellen we vast dat op sommige grote wegen geen afspraken blijken te bestaan tussen gemeentelijke en gewestelijke wegbeheerders wat leidt tot dubbele, zelfs tot driedubbele strooibeurten.

De vraag is natuurlijk: hoe kunnen we efficiënter strooien?

In de bedrijvengids 2010 (bijlage bij Groencontact 2010/4) kon u een interessant artikel lezen over computergestuurde systemen om het aanbrengen van dooizouten of pekel perfect te doseren in functie van de breedte van de straat, het type van de weg, de snelheid van het strooivoertuig, enz. Wanneer bovendien GPS-gestuurde systemen ingeschakeld worden en het hele wegennet van de gemeente nauwkeurig ingevoerd wordt, kan met een grote precisie gestrooid worden. Volgens de Belgische verdeler van een bekend Deens merk van zoutstrooiers zou het verbruik met 30 % kunnen dalen.

Als de juiste hoeveelheid dooizout alleen op die plaatsen terechtkomt waar het nodig is, is de verkeersveiligheid langer gegarandeerd én zal de wegbeplanting er wel bij varen.

Jos De Wael, hoofdredacteur 

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert